ReadItNow Homepage

Next Previous

מה קרה בתוך 44 שעות לידיעה שפירסם אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’?

אבי וייס עורך 'טלקום ניוז' שינה ארבע פעמים בתוך 44 שעות את סיווג האייטם שפירסם באתר שלו; האייטם הזה מתבסס על מידע שפורסם יותר מ- 24 שעות קודם לכן כאן ב- Read IT Now. להמשך הידיעה

בזק בהודעה לבורסה ולרשות לני”ע: משרד התקשורת עתיד לצאת בשימוע לקבלת התייחסויות הציבור לגבי שינוי במבנה המשפטי של קבוצת בזק

ביום 22 באוגוסט 2018 אישר דירקטוריון החברה הגשת בקשה לאישורו העקרוני של שר התקשורת לשם קידום מהלך לשינוי במבנה המשפטי של הקבוצה. להמשך הידיעה

האם גם השנה אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ יפתח את קופסת הצל”שים שלו ויעניק אותם ביד רחבה ונדיבה ל’מובילים בתעשייה’ (לפי שיפוטו הסובייקטיבי)?

סוף השנה האזרחית מגיע ועימו הסיכומים השנתיים לגבי השנה שאו-טו-טו מסתיימת.להמשך הידיעה

ITU: ההכנסה הממוצעת למשתמש [ARPU] למנוי סלולר בישראל קטנה מ- 25.2 דולרים לחודש ב- 2014 ל- 17.5 דולרים לחודש ב- 2016

הדו"ח השנתי העשירי של איגוד התקשורת העולמי פורסם בז'נבה במסגרת כינוס 16th World Telecommunication/ICT Indicators Symposium, WTIS-18.להמשך הידיעה

מבזקים