ReadItNow Homepage

Next Previous

תיקון טעות סופר לגבי אייטם שפורסם על אבי וייס עורך “טלקום ניוז”

ט.ל.ח.; טעיתי, אני מודה. באייטם שפירסמתי המעטתי במספר פניותיו המדוייק של אבי וייס עורך 'טלקום ניוז' ל"צמרת משרד התקשורת" בספטמבר והמספר האמיתי היה גדול במקצת ממה שדיווחתי; באוקטובר, נכון לעכשיו, ידוע על שלוש פניות בלבד שלו; האם מוקדם מידי שב"צמרת משרד התקשורת" ינשמו מעט לרווחה בעקבות המגמה?להמשך הידיעה

הוועדה לענייני ביקורת המדינה בכנסת תדון (ב’, 2018) בדו”ח מבקר המדינה מיולי 2017 לגבי משרד התקשורת וחברת בזק

בסדר היום של וועדות הכנסת צויין כי הדיון יתקיים בהשתתפות שר התקשורת ח"כ איוב קרא. להמשך הידיעה

ביהמ”ש התיר לעו”ד (שהגישה תובענה ייצוגית נגד פלאפון) לעיין בכל מסמכי עתירה מינהלית שהגישה פלאפון נגד המדינה

"באיזון בין עיקרון פומביות הדיון וזכות העיון הנוטה לטובת המבקשת, לבין הזכות ל'פרטיות עסקית' של פלאפון, אני מוצאת כי ניתן לאפשר למבקשת את העיון בכל המסמכים בתיק דנן בכפוף למגבלות, ועיון זה יהא בבחינת פגיעה מידתית בחברת פלאפון [...] רשאית היא להשחיר נתונים מסחריים וכספיים, שעניינם מספר המנויים והיקף הגבייה מהם, וזאת בלבד".להמשך הידיעה

בית-המשפט: לצורך מילוי חובתה בהעברת מידע חיוני רשאית רשות מקומית לשלוח לתושביה מסרונים שאינם כוללים דברי פרסומת – גם ללא הסכמת התושבים

מנמ"רית עיריית חיפה: הנתבעת כרשות מקומית רשאית להשתמש במאגרי מידע לשירות התושבים כאשר היא מבקשת להתקשר עם תושבי העיר ברמה האישית, כמו במקרה של סגירת כבישים, שריפות וכל הנושאים הקשורים לרווחת התושבים ולביטחונם וגם לאירועים המתרחשים בעיר.להמשך הידיעה

מבזקים