Zenith OptiMedia: הנתח של הפרסום המקוון יגיע ל- 52% מכלל הוצאות הפרסום ב- 2021 לעומת 47% ב- 2019 ו- 44% ב- 2018

14:48 26.07.2019

קטגוריות: פרסום/שיווק/מדיה

תגים: , ,

דו”ח חדש של  Zenith OptiMedia אומר כי הנתח של הפרסום המקוון יגיע לשיעור של 52% מכלל הוצאות הפרסום בשנת 2021 לעומת שיעור של  47% בשנת 2019 ושיעור של 44% בשנת 2018.

לדברי זניט אופטימדיה, הפרסום המקוון גדל ב- 17% בשנת 2018. הפעילות במחצית הראשונה של שנת 2019 מובילה את חברת הפרסום להניח שצפוי גידול בשיעור של 12% בשנת 2019 כולה. בשנת 2021 יקטן הנתון ל- 9%.

ערוצי הוידיאו המקוון והמדיה החברתית צפויים לגדול בשיעור של 18% ו- 17%, בהתאמה, מידי שנה עד שנת 2021.

הוצאות הפרסום העולמיות צפויות לגדול בשיעור של 4.6% בשנת 2019, ל- 639 מיליארד דולר, כשארצות הברית מובילה ואחריה סין, בריטניה והודו. בשנת 2018 היה שיעור גידול של 6.4%.

מבזקים