Wikibon: ב- 2016 חל גידול בשיעור של 22% בהוצאות החומרה/תוכנה/שירותים של Big Data

09:18 11.08.2017

קטגוריות: תובנה עסקית BI/ביג דאטה

תגים: ,

להלן מקצת מהממצאים מהמחקר  2017 Big Data Worldwide Forecast של Wikibon:

+ ב- 2016 חל גידול בשיעור של 22% בהוצאות החומרה, התוכנה והשירותים של Big Data ל- 28.1 מיליארד דולר.

+ בעשר השנים הקרובות צפוי שיעור גידול שנתי מצטבר של 12% בהוצאות החומרה, התוכנה והשירותים של Big Data, גידול שהיקפו הכולל יגיע ל- 9.2 מיליארד דולר.

+ שיעורי הכישלון של פרוייקטי ביג דאטה הם עדיין גבוהים אפילו לפי סטנדרטים של טכנולוגיית מידע.

+ יותר ויותר אנליטיקה תדווח — בזמן אמת  — לתהליך קבלת החלטות (אנושי ומכונה). קטגוריה זו צפוייה לגדול ל- 2.6 מיליארד דולר בשנת 2016 ל- 7.7 מיליארד דולר בשנת 2022.

+ השוק בשנת 2016 ליישומוני אנליטיקה הסתכם ב- 900 מיליון דולר והוא צפוי לגדול ל- 6.3 מיליארד דולר בשנת 2022. בכך הוא יעלה על כל שוקי הביג דאטה האחרים.

לדברי עורכי הדו”ח, בשנת 2017 ואחריה יהיה על מנהלי המידע הראשיים [chief information officers] להתמקד ביכולות העסקיות האסטרטגיות הנדרשות ליצור בצורה מהירה יותר, לנהל ביחס עלות/יעילות ולשלב בצורה יעילה מערכות אנליטיות מתקדמות.

מבזקים