The Guardian הבריטי: מחקר חדש קובע כי יש האטה חדה (מאז 2015) ברמת הגידול בגישה לאינטרנט: מ- 19% ב- 2007 לפחות מ- 6% ב- 2017

ב- 20 באוקטובר 2018 בערב פירסמתי בחלון המבזקים של אתר זה את הדיווח הבא: “The Guardian הבריטי: מחקר חדש של ה- World Wide Web Foundation  שיתפרסם רשמית בנובמבר קובע כי יש האטה חדה (מאז 2015) ברמת הגידול בגישה לאינטרנט: מ- 19% ב- 2007 לפחות מ- 6% ב- 2017; האו”ם העריך ב- 2014 כי ב- 2017 מחצית מאוכלוסיית העולם תהיה מקוונת אולם עתה נראה כי יעד זה יושג רק במאי 2019; כיום יש כ- 3.8 מיליארד איש בעולם ללא גישה לאינטרנט, חלק גדול מהם – נשים”.

המחקר מנתח נתונים שונים של ארגון האומות המאוחדות.

לדברי Dhanaraj Thakur מנהל המחקר בארגון ה- World Wide Web Foundation    אמר כי ההאטה בשיעור הגידול היא כיום מדאיגה באמת והיא רק תגדיל את אי השיוויוניות הקיימת ממילא בעולם.

המחקר מצביע על כך שהיתווספות של 500 מיליון איש מרחבי העולם לשימוש באינטרנט רק אם שיעור הגידול היה נשאר קבוע בסביבות ממוצע ה- 11 אחוזים בין השנים 2005 ו- 2017.

כאמור, על-פי ההערכות, כיום יש כ- 3.8 מיליארד איש בעולם ללא גישה לאינטרנט, כאשר חלק גדול מהם – נשים.

העיתון הבריטי מצטט את Malcolm Johnson סגן מזכ”ל איגוד התקשורת העולמי [International Telecommunication Union, ITU] שאמר כי הנתונים של שנת 2018 הצפויים להתפרסם בחודש דצמבר יצביעו על כך שההאטה בגידול – נמשכת. “משהו אחר צריך להתרחש כדי לשנות את המגמה. אנו זקוקים לחיבור זול יותר ויש לעשות עבודה רבה יותר על התוכן כדי למשוך אנשים”.

בין הנתונים הנכללים בדו”ח: בשנת 2016 שיעור תושבי איסלנד המשתמשים באינטרנט הגיע ל- 98.2% ואילו תושבי אריתריאה המשתמשים באינטרנט הגיע ל- 1.2% מהאוכלוסייה המקומית.

מבזקים