Technavio: שוק הביומטריה העולמי יגיע ל- 24 מיליארד דולר ב- 2023

Global Biometric Market 2019-2023, דו”ח של חברת המחקר Technavio  שפורסם ב- 8 בינואר 2019 אומר כי שוק הביומטריה העולמי יחווה בשנים הקרובות שיעור גידול שנתי מצטבר של 15% ובשנת 2023 הוא יגיע להיקף של 24.26 מיליארד דולר.

בין הגורמים לגידול זה של שוק הביומטריה העולמי: הדאגה הגוברת לגבי טרור פשיעה ואיומי אבטחה עולמיים אחרים.

עוד אומרת חברת המחקר כי כשלי אבטחה וסיסמאות גישה גנובות מניעים טכנולוגיות ביומטריות טובות יותר עבור מכשירים ניידים ועבור כרטיסי תשלום.

ביומטריות זיהוי פנים וקול הופכות לחשובות עוד יותר עבור יישומים בנקאיים ופיננסיים וזאת בשל שילוב הנוחות והבטיחות שלהם.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

משרד הפנים + הרשות הביומטרית: בקשת מידע עבור מערכת אנליטית לניסויים ובדיקות ביומטריות [Biometric Testing & Analysis System, BTAS]

ביום שני השבוע (7 בינואר 2019) דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה: משרד הפנים מפרסם היום (7.1.2019) בקשת מידע עבור מערכת אנליטית לניסויים ובדיקות ביומטריות; טרם פורסם הנוסח המלא של הפנייה.

מאוחר יותר באותו היום פירסם משרד הפנים שלושה מסמכים:

(1) הנוסח המלא של הבקשה למידע (RFI) – באנגלית;

(2) מודעה לעיתונות באנגלית – כמובן בשפה האנגלית;

(3) מודעה לעיתונות בעברית – שפורסמה, משום-מה, אף היא בשפה האנגלית.

פנייה של עורך Read IT Now במייל לכתובת שצויינה בגוף ה- RFI והפניית תשומת ליבם לנושא העברית/אנגלית, לא נענתה, ישירות או בעקיפין (למשל, פרסום טקסט בעברית במקום באנגלית).

הגופים המפרסמים: משרד הפנים + רשות המאגר הביומטרי הלאומי

נושא המכרז: בקשת מידע עבור מערכת אנליטית לניסויים ובדיקות ביומטריות [Biometric Testng & Analysis System, BTAS]

מס’ המכרז: 12/2018

תאריך פרסום: 7 בינואר 2019

מועד אחרון: 14 בפברואר 2019

מבזקים