StartUp Health: מס’ חברות ההזנק בתחום הרפואה הדיגיטלית שקיבלו הון סיכון ברבע הראשון של השנה – הנמוך ביותר בשנים האחרונות

עפ”י נתונים שפירסם StartUp Health, מספרן של חברות הזנק (סטרט-אפים) בתחום הרפואה הדיגיטלית שקיבלו הון סיכון ברבע הראשון של שנת 2017 עמד על 124 חברות בלבד.

מדובר במספר הנמוך ביותר מאז שנת 2011. באשר להיקף הכסף שגוייס על אותן חברות הזנק מדובר בסכום של 4.9 מיליארד דולר ברבע הראשון של שנה זו.

כשבעים אחוז מהסכום  תועלו לחברות מכשור רפואי [medical device] ולפיתוח תרופות [drug development] זהה לזה של השנה שעברה.

מבזקים