SRG: חב’ AWS מובילה את שוק ה-Public Cloud במרבית האיזורים בעולם ברבע הראשון של 2018

דו”ח של חברת המחקר Synergy Research Group   שפורסם ב- 21 ביוני 2018 מצביע על כך שברבע הראשון של שנת 2018 הובילה חברת  Amazon Web Services, AWS את שוק שירותי הענן הציבורי הן בעולם כולו והן בכל אחד מארבעה האיזורים הגדולים ביותר [צפון אמריקה; Europe, Middle East and Africa, EMEA;  Asia-Pacific , APAC; אמריקה הלטינית (אמל”ט)]. זאת עפ”י הדירוג של הכנסות שירותי IaaS ו- PaaS ציבוריים.

את המקום השני בדירוג העולמי תופסת חברת Microsoft שהצליחה להגיע לעמדת הובלה שלושה מתוך ארבעה השווקים בגדולים. שלישית חברת Google – אף היא עם שלושה שווקים מתוך הארבעה. במקום הרביעי Alibaba ובמקום החמישי – חברת IBM.

בניגוד בולט לשאר העולם, חמישה ספקי הענן המובילים בסין הם יצרנים מקומיים. סין מהווה כיום שליש מכלל שוק APAC ונתח זה הולך וגדל בהתמדה מידי רבעון.

בדו”ח נפרד שפירסמה חברת המחקר Synergy Research Group   ב- 18 ביוני 2018 היא אומרת כי ההוצאות על Public Cloud Infrastructure המשיכו לגדול ברבע הראשון של שנת 2018.

לדברי חברת המחקר, הוצאות ספקי ענן ציבורי על חומרה ותוכנת תשתיות גדלה ברבע הראשון של השנה הנוכחית בשיעור של 32% לעומת הרבע הראשון של שנת 2017.

מדובר בנתון הגדול ביותר מזה תשעה רבעונים, כשהגידול האופייני היה בטווח של 10-20 אחוזים.

בדרך כלל הרבע הראשון בשנה מאופיין בירידה חדה לאחר רבעון רביעי חזק אולם הרבע הראשון השנה הצביע על ירידה בשיעור של 2%(-) לעומת הרבעון שקדם לו, הרבע הרביעי של השנה שעברה.

מבזקים