SIA: גידול במכירות המוליכים-למחצה בחודש אוגוסט 2011

15:37 03.10.2011

קטגוריות: מוליכים-למחצה

תגים: ,

נתונים חודשיים שפירסמה התאחדות תעשיית המוליכים-למחצה SIA ב- 3 באוקטובר 2011 מצביעים על גידול במכירות בחודש אוגוסט 2011.

לדברי ה- Semiconductor Industry Association גדלו המכירות ב- 0.7%: מ- 24.9 מיליארד דולר ביולי 2011 ל- 25.03 מיליארד דולר באוגוסט 2011.

בהשוואה למכירות בחודש אוגוסט 2010 מדובר בגידול שנתי של 2.2%.

נתונים חודשיים שפירסמה התאחדות תעשיית המוליכים-למחצהSIA ב- 2 בספטמבר 2011 מצביעים על כך שבחודש יולי 2011 לא היה כמעט שינוי במכירות לעומת חודש יוני 2011.

המכירות של מוליכים-למחצה בחודש יולי הסתכמו ב- 24.9 מיליארד דולר.

עם זאת המכירות ביולי 2011 היו גבוהות ב- 3.2% לעומת יולי 2010.

בחודשים האחרונים חוותה התעשייה האטה בשיעור הגידול בשל אי-הודאות במצב הכלכלי העולמי.

SIA צופה גידול בהכנסות במחצית השנייה של 2011. היא אומרת כי הקיפאון הכלכלי העולמי ימשיך להשפיע על קצב הגידול בשוקי המוליכים0למחצה השונים.

יחד עם זאת התעשייה מרוצה מאוד ממאמצי השיקום הטובים מהמצופה ביפן שתקופה שלאחר רעידת האדמה והצונאמי.

בתוך כך פירסמה חברת Semico Research Corp. תחזית מחודשת למכירות המוליכים-למחצה ב- 2011 בה היא מעריכה כי המכירות יירדו בשיעור של 2%(-) לעומת שנת 2010. תחזיתה הקודמת הייתה לגידול בשיעור של 6%.

מבזקים