Pew Research Center: רוב האמריקנים אינם משיבים לשיחות המגיעות ממספרים בלתי מזוהים

14:20 03.01.2021

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל

תגים:

דו”ח של Pew Research Center שפורסם ב- 14.12.2020 מצביע על כך שרוב האמריקנים (שמונה מכל עשרה) אינם משיבים לשיחות סלולר המגיעות אליהם ממספרים בלתי מזוהים.

הדו”ח מתבסס על ממצאי סקר מקוון שנערך בקרב בגירים אמריקנים בחודש יולי שעבר אך הממצאים כאמור מתפרסמים עתה.

ממצאי הסקר מצביעים עוד על כך שסביר יותר שגברים יענו לשיחות סלולר ממקור בלתי מזוהה בהשוואה לנשים. צעירים בקבוצת הגילים 18-29 נוטים יותר לענות לשיחות אלו.

נשים, בגירים מבוגרים יותר ואנשים בעלי הכנסות גבוהות נוטים פחות לענות על שיחות כאלה.

67% מכלל האמריקנים שנדגמו אמרו כי בדרך כלל אינם עונים על שיחות ממקור בלתי מזוהה אולם לאחר מכן הם בודקים את התיבה הקולית שלהם למקרה שהמתקשר/ת השאירו הודעה קולית.