PEW: שליש מכלל הבגירים בארה”ב הם בעלי סמרטפונים

דו”ח של Pew Internet & American Life Project  שפורסם ב- 28 ביולי 2011 מצביע על כך ש- 83% מהבגירים בארצות הברית הם בעלי טלפון נייד כלשהו.

42% מתוכם הם בעלי סמרטפון, נתון המתרגם חכך ש- 35% מכלל הבגירים בארצות הברית הם בעלי מכשיר טלפון חכם.

הדו”ח אומר עוד כי מספר קבוצות דמוגרפיות הן בעלות שיעורי אימוץ גבוהים יותר של סמרטפונים לעומת שאר האוכלוסייה.

87% מבעלי הסמרטפונים משתמשים בהם לגלישה באינטרנט או לצורך דואר אלקטרוני ו- 68% אמרו שהם עושים זאת מידי יום.

מבזקים