PEW: יותר ממחצית מכלל הבגירים בארה”ב בטוחים שרשויות אכיפת החוק ישתמשו בטכנולוגיות זיהוי פנים בצורה אחראית

09:41 29.09.2019

קטגוריות: ביומטריה

תגים: , ,

דו”ח של Pew Research Center  שפורסם ב- 6 בספטמבר 2019 אומר כי מרבית האמריקנים הבגירים שמעו על טכנולוגיית זיהוי פנים [Facial Recognition] ורבע מהאמריקנים שמעו הרבה על טכנולוגיה זו.

יותר ממחצית (56%) מכלל הבגירים בארה”ב בטוחים שרשויות אכיפת החוק ישתמשו בטכנולוגיות זיהוי פנים בצורה אחראית. יחד עם זאת הציבור פחות נכון לקבל שימוש בטכנולוגיה זו כשמדובר בגורמים אחרים לרבות חברות טכנולוגיה.

הנכונות לקבל שימוש של גורמי אכיפת החוק בטכנולוגיית זיהוי פנים היא במטרה להעריך איומים על ביטחון הציבור (59%) מאשר שימוש במצבים אחרים.

מרבית האמריקנים חושבים שטכנולוגיה זו יכולה לזהות יחידים בצורה יעילה  וכן לסווג אותם לפי מגדר וגזע.

הדו”ח מבוסס על ממצאי סקר ארצי של 4,272 בגירים אמריקנים בנערך בחודש יוני האחרון.

מבזקים