PEW: ה- Millennials ‘מובילים’ בשימוש בטכנולוגיה אולם גם בני דורות מבוגרים יותר מאמצים חיים דיגיטליים

09:39 29.09.2019

קטגוריות: כללי

תגים:

דו”ח של Pew Research Center  שפורסם ב- 9 בספטמבר 2019 אומר כי בני דור ה- Millennials ‘מובילים’ באימוץ ובשימוש בטכנולוגיה אולם מאז שנת 2012 ניכר שגם בני דורות מבוגרים יותר (ובמיוחד בני דור ה- Gen Xers ובני דור ה- Baby Boomers)  בארצות הברית מאמצים חיים דיגיטליים.

מסקר שנערך ע”י פיו ריסרץ’ סנטר עולה כי 93% מקרב בני דור ה- Millennials [או דור ה- X בני 23-38 בשנה הנוכחית] הם בעלי סמרטפון לעומת 90% מקרב בני דור ה- X [או Gen Xers, מי שיהיו בני 39-54 בשנה זו], לעומת 68% מקרב בני דור ה- Baby Boomers [שיהיו השנה בני 55-73] ולעומת 40% מקרב בני דור ה- Silent Generation [מי שיציינו בנשה הנוכחית 74-91].

באשר למדיה החברתית, הרי ש- 86% מקרב בני דור ה- Millennials מעידים על עצמם שהם משתמשים ברשתות החברתיות. נתון זה נשאר יציב מאז שנת 2012 אולם הנתחים של בני דורות מבוגרים יותר אשר משתמשים אף הם במדיה החברתית גדלו בשיעורים של 10% לפחות באותה התקופה.

באשר לבעלות על מחשב לוח (טבלט) השיעור דומה בקרב מרבית הדורות השונים (וני בין 52% ל- 55%) להוציא את בני הדור הוותיק ביותר שם מדובר על שיעור נמוך יותר (33%).

כל הנתונים מבוססים על ממצאי סקר שערכה פיו ריסרץ’ סנטר מוקדם היותר השנה.

 

מבזקים