OECD מפרסם נתוני סטטיסטיקת פס-רחב לגבי 37 המדינות החברות בו (כולל ישראל) נכון לאמצע 2018

נתונים חדשים המתפרסמים ע”י הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי [Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD] מצביעים על כך שסיבים מהווים כיום 25% מכלל מנויי הפס הרחב הנייח [fixed-line broadband subscriptions] בקרב המדינות החברות בארגון. זאת לעומת נתון של 18% שהיה בשנת 2018.

עם זאת, השיעור של סיבים בכלל תחום הפס הרחב נע בין יותר מ- 70% בדרום קוריאה, יפן וליטה לבין פחות מעשרה אחוזים ביוון, בלגיה, בריטניה, ישראל (1.93%), אוסטריה, גרמניה, איטליה ואירלנד.

הגידול הרב ביותר של סיבים בשנה החולפת היה באירלנד (218%), בלגיה (71%) ואוסטרליה (70%).

המספר הכולל של מנויי פס רחב נייח בקרב מדינות ה- OECD הגיע ל- 411 מיליון, נכון ליוני 2018, או ממוצע של 30.6 מנויים על כל 100 תושבים. זאת לעומת 398 מיליון שנה קודם לכן.

שווייץ היא המדינה המובילה עם שיעור חדירה של 47.5 מנויים על כל 100 תושבה ואחריה דנמרק (43.4%), צרפת (42.9%), הולנד (42.7%) ונורבגיה (41.2).

עוד מצביע OECD על כך ש- DSL נותרה טכנולוגיית הפס הרחב הנייח המובילה עם שיעור של 38% מקרב מנויי הפס הרחב הנייח בקרב מדינות הארגון אולם בהדרגה הסיבים מתחילים להחליף טכנולוגיה זו. בשיעור מנויי DSL נרשמה ירידה של 8%(-) בשנה שקדמה ליוני 2018 ואילו מספר מנויי הסיבים גדל בשיעור של 15% באותה תקופה.

הנתח של מנויי פס רחב נייד בקרב 37 מדינות הארגון המשיך לגדול לשיעור חדירה של 106% בסוף הרבע השני של שנת 2018, או גידול שנתי של 98 מיליון.

שיעורי החדירה הגבוהים ביותר של פס רחב נייד הם ביפן (שיעור המנויים על כל מאה תושבים הוא 168%), פינלנד (155%), אסטוניה (146%), ארצות הברית (137%) ואוסטרליה (136%).

הדו”ח כולל מספר נתונים נוספים לגבי ישראל:

* מס’ מנויי פס רחב נייח – 2,419,784 (מקום 26 מתוך 37 מדינות OECD).

* מס’ מנויי פס רחב נייח על כל 100 תושבים, עפ”י טכנולוגיה: DSL (שיעור של 19.1), כבלים (שיעור של 8.2), סיבים (שיעור של 0.5) – סה”כ שיעור של 27.8.

* הגידול בחדירת הפס הרחב נייח (על כל 100 תושבים) לתקופה 6/2017-6/2018: ישראל במקום ה- 16 עם שיעור חדירה של 0.86; שיעור החדירה הממוצע ל- OECD עומד על 0.82.

מבזקים