LogiXML: עסקים קטנים ובינוניים אינם מצליחים להגיע לכל הנתונים שהם זקוקים להם

19:26 03.12.2011

קטגוריות: תובנה עסקית BI

תגים: , ,

SMB BI Survey, סקר של חברת LogiXML שנערך בקרב 605 אנשי מקצוע בעסקים קטנים ובינוניים וממצאיו פורסמו בתחילת חודש אוקטובר 2011, אומר כי לוחות מחוונים [dashboards] ודיווחים [reporting] ממשיכים להיות המרכיבים הקריטיים (43%) המניעים אימוץ של תובנה עסקית עבור עסקים קטנים ובינוניים.

יחד עם זאת ממצאי הסקר מעידים על כך שעסקים קטנים ובינוניים אינם מצליחים להגיע לכל הנתונים שהם זקוקים להם או שאין להם דרך קלה להבינם כדי לבצע תהליך קבלת החלטות טוב יותר.

שלושת המכשולים הגדולים ביותר המונעים מעסקים קטנים ובינוניים לזכות בתובנה מעמיקה יותר ובתהליך קבלת החלטות טוב יותר מהנתונים שלהם היו, לדברי המשתתפים בסקר, היו גישה למקורות נתונים רבים ושונים (70%), קביעת מודלי נתונים ונוסחאות לניתוח נתונים (59%) וכן הצגה (ויזואלית) של התוצאות בדרך ברת-הבנה (57%).

מבזקים