ITU: ההכנסה הממוצעת למשתמש [ARPU] למנוי סלולר בישראל קטנה מ- 25.2 דולרים לחודש ב- 2014 ל- 17.5 דולרים לחודש ב- 2016

Measuring the Information Society Report 2018, הדו”ח השנתי העשירי של איגוד התקשורת העולמי [International Telecommunication Union, ITU] פורסם היום (11.12) בז’נבה במסגרת כינוס 16thWorld Telecommunication/ICT Indicators Symposium, WTIS-18.

בין הנתונים שהדו”ח השנתי החדש מפרסם והמתייחסים לישראל בשנים 2014-2016:

+ הכנסות הטלקום הכוללות (במיליוני דולרים) קטנו מ- 6,321 בשנת 2014 ל- 5,286 בשנת 2016;

+ הכנסות המובייל הכוללות (במיליוני דולרים) קטנו מ- 2,876 בשנת 2014 ל- 2,226 בשנת 2016;

+ ההכנסה הממוצעת למשתמש [ARPU] למנוי סלולר קטנה מ- 25.2 דולרים לחודש בשנת 2014 ל- 17.5 דולרים לחודש  בשנת 2016.

איגוד התקשורת העולמי אומר עוד בדו”ח שלו כי הכנסות הטלקום הקמעונאיות העולמיות הסתכמו ב- 1.7 טריליון דולר בשנת 2016, או 2.3% מהתמ”ג העולמי.

מבחינה איזורית, הכנסות הטלקום הקמעונאיות היוו 3% מהתמ”ג באפריקה ובמדינות ערב, 2% באסיה/פאסיפיק ובאמריקות (לא כולל ארה”ב וקנדה) ופחות מ- 2% באירופה ובחבר המדינות.

לדברי עורכי הדו”ח, הכנסות טלפוניה קווית היוו מחצית מכלל הכנסות הטלקום העולמיות בשנת 2016.

הכנסות הסלולר העולמיות קטנו בשיעור של 7%(-) בשנים 2014-2016 , מ- 924 מיליארד דולר בשנת 2014 ל- 859 מיליארד דולר בשנת 2016.

הדו”ח מצביע גם על כך שבשנים 2014-2016 הגידול  העולמי בהכנסות מדאטה (70.2 מיליארד דולר) היה נמוך מהגידול בהכנסות מתחום הקול (114.6 מיליארד דולר).

נתונים חדשים שפירסם איגוד התקשורת העולמי [International Telecommunication Union, ITU] ביום שישי, 7.12.2018:

■ לראשונה אי-פעם, יותר ממחצית מאוכלוסיית העולם (51.2%, או 3.9 מיליארד איש) משתמשת באינטרנט. למעשה, הדבר יקרה בקרוב מאוד: בסוף השנה האזרחית הנוכחית.

יחד עם זאת הארגון מדגיש, ולא בפעם הראשונה, כי “עם זאת, יותר מידי אנשים ברחבי העולם עודם ממתינים ליהנות מהתועלות של הכלכלה הדיגיטלית. עלינו לעודד יותר השקעות מהמגזר הציבורי ומהמגזר הפרטי וליצור סביבה טובה למשיכת השקעות, כמו גם לתמוך בחדשנות טכנולוגית ועסקית כדי שהמהפיכה הדיגיטלית לא תותיר אדם כלשהו שאינו מקוון”.

לדברי הארגון, במדינות המפותחות חל גידול איטי וקבוע שהגדיל את אחוז האוכלוסייה המשתמשת באינטרנט משיעור של 51.3% בשנת 2005 לשיעור של 80.9 אחוז בשנת 2018.

בקרב המדינות המתפתחות הגידול הוא משיעור של 7.7% בשנת 2005 לשיעור של 45.3% בסופה של שנת 2018.

מכל האיזורים, הרי שהגידול הניכר ביותר הוא ביבשת אפריקה בה אחוז האנשים המשתמשים באינטרנט גדל מ- 2.1% בשנת 2005 לשיעור של 24.4% בשנת 2018.

האיזורים בעלי שעורי הגידול הנמוכים ביותר הם אירופה (79.6%) והאמריקות (69.6%).

בקרב חבר המדינות [Commonwealth of Independent States, CIS, מה שהיה בעבר ברית המועצות הסובייטית] מדובר בשיעור של 71.3% מהאוכלוסייה המשתמשים באינטרנט, בקרב כלל מדינות ערב השיעור עומד עם 54.7% ובאיזור אסיה/פאסיפיק השיעור הינו 47%.

■ באשר לתחום הטלפונים, הרי שמספר מנויי הטלפוניה הנייחת ממשיך לקטון כששיעור החדירה בשנת 2018 עומד על 12.4%. עוד אומר איגוד התקשורת העולמי כי בשנת 2018 היו 1.1 מיליארד מנויי פס-רחב נייח בעולם לעומת 942 מיליון חיבורי טלפוניה נייחת. מספר מנויי הפס-הרחב הנייח ממשיך לגדול בהתמדה.

את הגידול במספר מנויי הסלולר בעולם במהלך חמש השנים האחרונות הניעו בעיקר מדינות באיזור אסיה/פאסיפיק ואפריקה ואילו ירידה נרשמה באירופה ובקרב מדינות ערב.

שיעורי החדירה של פס-רחב נייד גדלו מארבעה מנויים על כל מאה תושבים בשנת 2007 ל- 69.3 מנויים בשנת 2018. מספר מנויי הפס-הרחב הנייד הפעילים גדל מ- 268 מיליון בשנת 2007 ל- 5.3 מיליארד בשנת 2018.

במדינות המפותחות, שיעורי החדירה הגיעו ל- 61% על כל מאה תושבים בשנת 2018 ואילו במדינות הכי פחות מתפתחות השיעור גדל מאפס בשנת 2007 לשיעור של 28.4% בשנת 2018.

לדברי ITU הרי ש- 96% מכלל אוכלוסיית העולם מתגוררים כיום בטווח הכיסוי של רשת סלולרית. בנוסף, 90% מאוכלוסיית העולם יכולה כיום להתחבר לאינטרנט באמצעות דור שלישי [3G] או יותר.

■ איגוד התקשורת העולמי מעריך כי כמחצית מכלל משקי-הבית בעולם הן בעלות מחשב ביתי אחד לפחות. זאת לעומת שיעור של כ- 25% בשנת 2005. במדינות המפותחות השיעור הוא 83.2% מכלל משקי-הבית לעומת שיעור של 36.3% בקרב המדינות המתפתחות.

■ שיעור משקי-בית בעלי חיבור ביתי לאינטרנט עומד כיום על כ- 60% וזאת לעומת שיעור של פחות מ- 20% בשנת 2005. במדינות המתפתחות, כמעט מחצית מכלל משקי-הבית הם בעלי חיבור אינטרנט ביתי לעומת שיעור של 8.4% בשנת 2005.

 

מבזקים