IDC: שתי מערכות ההפעלה הניידות המובילות היוו יחדיו 92.3% מכלל מכירות מערכות ההפעלה לסמרטפונים ברבע הראשון של 2013

Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, דו”ח של חברת המחקר IDC שפורסם ב- 15 במאי 2013, אומר כי שתי מערכות ההפעלה הניידות המובילות – Android במקום הראשון ו- iOS במקום השני – היוו יחדיו 92.3% מכלל מכירות מערכות ההפעלה לסמרטפונים ברבע הראשון של 2013.

יצרני סמרטפונים מבוססי אנדרואיד וחברת אפל מכרו בסך הכל 199.5 מיליון יחידות ברבע הראשון של שנה זו, גידול של 59.1% לעומת 125.4 מיליון יחידות שנמכרו ברבע הראשון של 2012.

הנתח של אנדרואיד ברבע הראשון של השנה נוכחית הגיע ל- 75% לעומת 59.1% ברבע הראשון של 2012. אנדרואיד גם גדל בשיעור של 79.5% בהשוואה בין היקף המכירות ברבע הראשון של השנה שעברה לרבע הראשון של שנה זו.

הנתח של Apple iOS ברבע הראשון של השנה נוכחית הגיע ל- 17.3% לעומת 23% ברבע הראשון של 2012. ה- Apple iOS גם גדל בשיעור של 6.6% בהשוואה בין היקף המכירות ברבע הראשון של השנה שעברה לרבע הראשון של שנה זו.

הנתח של Windows Phone ברבע הראשון של השנה נוכחית הגיע ל- 3.2% לעומת 2% ברבע הראשון של 2012. ה- Windows Phone גם גדל בשיעור של 133.3% בהשוואה בין היקף המכירות ברבע הראשון של השנה שעברה לרבע הראשון של שנה זו.

הנתח שלlackBerry OS ברבע הראשון של השנה נוכחית הגיע ל- 2.9% לעומת 6.4% ברבע הראשון של 2012.

בהשוואה בין היקף המכירות ברבע הראשון של השנה שעברה לרבע הראשון של שנה זו, ה- BlackBerry OS רשם ירידה של 35.1%(-), ה- Linux חווה ירידה של 41.7%(-) ומערכת ההפעלה Symbian – ירידה של 88.5%(-).

מבזקים