IDC: סין תתפוס את מקומה של ארה”ב במכירות הסמרטפונים ב- 2012

Worldwide Mobile Phone Tracker, 2012 Q2 Forecast Release, דו”ח של חברת המחקר IDC שפורסם ב- 30 באוגוסט 2012, מצביע על כך שסין צפוייה להפוך בשנת 2012 לשוק הגדול ביותר של טלפונים חכמים (סמרטפונים) ולתפוס את מקומה של ארצות הברית שהובילה עד כה את השוק.

לדברי חברת המחקר יגיע בשנת 2012 נתח השוק של סין מכלל מכירות הסמרטפונים ל- 26.5% (לעומת 18.3% בשנת 2011) והנתח של ארצות הברית יגיע ל- 17.8% (לעומת 21.3% בשנה שעברה).

בשנת 2016 יגיע נתח השוק של סין מכלל מכירות הסמרטפונים ל- 26.2% והנתח של ארצות הברית יגיע ל- 14.5%.

שיעור הגידול השנתי המצטבר של מכירות הסמרטפונים בשנים 2011-2016 בסין יהיה 26.2% ובארה”ב – 11.6%.

במקום השלישי מדורגת הודו עם נתח שוק של 2.5% ב- 2012 לעומת 2.2% ב- 2011 ושיעור הגידול השנתי המצטבר של מכירות הסמרטפונים בשנים 2011-2016 שיגיע ל- 57.5%. בשנת 2016 יגיע נתח השוק של הודו מכלל מכירות הסמרטפונים ל- 8.5%.

במקום הרביעי ממוקמת ברזיל עם נתח שוק של 2.3% ב- 2012 לעומת 1.8% ב- 2011 ושיעור הגידול השנתי המצטבר של מכירות הסמרטפונים בשנים 2011-2016 שיגיע ל- 44%. בשנת 2016 יגיע נתח השוק של ברזיל מכלל מכירות הסמרטפונים ל- 4.4%.

את החמישייה המובילה סוגרת בריטניה עם נתח שוק של 4.5% ב- 2012 לעומת 5.3% ב- 2011 ושיעור הגידול השנתי המצטבר של מכירות הסמרטפונים בשנים 2011-2016 שיגיע ל- 11.5%. בשנת 2016 יגיע נתח השוק של בריטניה מכלל מכירות הסמרטפונים ל- 3.6%.

הנתח של ” שאר העולם” יהיה 46.4% ב- 2012 לעומת 51.1% ב- 2011 ושיעור הגידול השנתי המצטבר של מכירות הסמרטפונים בשנים 2011-2016 שיגיע ל- 18.1%. בשנת 2016 יגיע נתח השוק של “שאר העולם” מכלל מכירות הסמרטפונים ל- 46%.

כלל מכירות הטלפונים החכמים בעולם יגדלו בשנים 2011-2016 בשיעור גידול שנתי מצטבר של 20.5%.

מבזקים