IDC: ירידה של 3%(-) במכירות הסלולר בהודו ברבע השני של 2011; גידול בנתח של הסמרטפונים

חברת המחקר  IDC אומרת בדו”ח שפורסם ב- 21 בספטמבר 2011 כי מכירות הטלפונים הניידים בהודו גדלו ברבע השני של 2011 בשיעור של 6% לעומת המכירות ברבע השני של 2010.

עם זאת מדובר בירידה של 3%(-) לעומת המכירות ברבע הראשון של השנה הנוכחית.

כלל המכירות ברבע השני של 2011 הסתכמו ב- 42.8 מיליון יחידות.

פלח הטלפונים החכמים (סמרטפונים) חווה גידול מרשים של 68% ברבע השני של השנה הנוכחית לעומת מקבילו ב- 2010 וגידול של 0.4% לעומת הרבע הראשון של שנה זו.

ברבע השני של 2011 הוא היווה 5.6% מכלל שוק הסלולר לעומת 3.6% ברבע השני של 2010.

חברת Nokia המשיכה להוביל את שוק הסלולר בכללו (עם נתח של 25%) ואת פלח הסמרטפונים (עם נתח שוק של 45.8%).

מבזקים