IDC: בשנת 2015 יהיה מספר משתמשי האינטרנט הנייד גדול ממספר משתמשי האינטרנט באמצעות מחשב או מכשיר מחובר לקו טלפון

Worldwide New Media Market Model, דו”ח של חברת המחקר IDC שפורסם ב- 12 בספטמבר 2011, מצביע על כך שבשנת 2015 יהיה מספר משתמשי האינטרנט הנייד גדול ממספר משתמשי האינטרנט באמצעות מחשב או מכשיר מחובר לקו טלפון.

לאור העובדה שהמכירות של טלפונים חכמים (סמרטפונים) עולות על אלה של feature phones ומכירות מחשבי הלוח (טבלטים) מרקיעות שחקים הרי שמספרם של משתמשי האינטרנט הנייד יגדל בשיעור גידול שנתי מצטבר של 16.5% בשנים 2010-2015.

מספרם של משתמשי האינטרנט באמצעות מחשב צפוי בעתיד להתחיל לרדת באופן איטי בארה”ב כשמערב אירופה ויפן נוטות אף הן לכיוון מגמה זו.

עוד קובע הדו”ח כי מספרם של משתמשי האינטרנט בעולם בשנת 2010 היה 2 מיליארד ובשנת 2015 הוא צפוי להגיע ל- 2.7 מיליארד איש.

משמעות נתון זה היא שבאותה שנה ל- 40% מאוכלוסיית העולם תהיה נגישות לאינטרנט.

לדברי חברת המחקר, הוצאות המסחר האלקטרוני B2C ecommerce הסתכמו ב- 708 מיליארד דולר ב- 2010 והן צפויות לגדול ל- 1,285 מיליארד דולר בשנת 2015.

מדובר בשיעור גידול שנתי מצטבר של 12.7%.

חברת IDC אומרת עוד כי הוצאות הפרסום המקוון בעולם הסתכמו ב- 70 מיליארד דולר ב- 2010 והן צפויות לגדול ל- 138 מיליארד דולר בשנת 2015, הנתח של הפרסום המקוון מתוך כלל הוצאות הפרסום צפוי לגדול מ- 11.9% ב- 2010 ל- 17.8% ב- 2015.

מבזקים