IBM: מחשוב ענן יגרום לניסוח-מחדש של מודלים עסקיים בארגונים

The Power of Cloud: Driving business model innovation, דו”ח של חברת IBM בשיתוף עם Economist Intelligence Unit, EIU שפורסם ב- 6 במארס 2012, מצביע על כך שמספר הארגונים הפונים למחשוב ענן כדי לחדש מודלים עסקיים קיימים יותר מאשר יוכפל [מ- 13% כיום ל- 41%] במהלך שלוש השנים הקרובות (2015) משום שמנהלים עסקיים פועלים לממש את הזמינות המהירה של נתונים והפופולאריות הגוברת של מדיה חברתית.

עסקים שיאמצו את מחשוב הענן יהיו בעלי יתרון משמעותי במירוץ להביא לשוק מוצרים ושירותים חדשים ולהיאחז בשווקים חדשים.

מקרב הנשאלים, 72% אמרו כי הם עושים שימוש כלשהו בטכנולוגיית ענן כש- 38% אומרים שערכו או עורכים פיילוט בתחום זה ו- 21% אומרים כי אימצו פלטפורמת ענן.

חברת IBM אומרת כי תעשיית הענן צפוייה לגדול בשיעור גידול שנתי של 22% ולהסתכם ב- 241 מיליארד דולר בשנת 2020.

הדו”ח מבוסס על סקר שנערך בקרב מנהלים בכירים ב- 572 ארגונים בעולם.

מבזקים