IBM: השווקים חווים התמזגות פתאומית של ספירות דיגיטליות, חברתיות וניידות המקשרות לקוחות, עובדים ושותפים בדרכים חדשות

14:52 22.05.2012

קטגוריות: כללי

תגים: , , ,

Leading Through Connections הוא סקר המנכ”לים הבינלאומי השנתי [Global Chief Executives Study 2012] של חברת IBM העומד להתפרסם בקרוב. הסקר הקיף 1,709 מנכ”לים ב- 64 מדינות ב- 18 מגזרי תעשייה שונים.

בין היתר מצביעים ממצאי הסקר על כך שעל-מנת להשיג את המירב מעובדיהם, המנכ”לים צריכים להיות ממוקדים בדברים הבאים: אתיקה וערכים (לדברי 65% מהמנכ”לים שהשתתפו בסקר), סביבה שיתופית [Collaborative] (לדברי 63%) ומטרות ויעדים (לדברי 58% מהנדגמים).

כדי לעמוד בציפיות הלקוחות נדרש מהמנכ”לים ליישם שינויים עמוקים כדי לחזק תגובות מהירות/שיפור זמני תגובה ורלבנטיות יותר לשווקים לצד צורכי הלקוחות היחידים.

 

מבזקים