IBM: האקרים מתאימים עצמם למדינויות האבטחה של חברות

X-Force 2011 Trend and Risk Report, דו”ח של חברת IBM שפורסם ב- 21 במארס 2012, מצביע על כך שהאקרים מתאימים עצמם למדינויות האבטחה של חברות וזאת במטרה לגנוב מידע ארגוני ולחדור לרשתות.

עוד קובע הדו”ח כי יש גידול ניכר במספר ההתקפות המוכוונות למכשירים ניידים ולרשתות ניידות.

גידול זה נובע מהגידול הרב בשימוש במכשירים ניידים אישיים ע”י עובדים במקומות העבודה ולצרכי עבודה גם כן [bring your own device (BYOD)].

במסגרת הגידול בהתקפות על אתרי מדיה חברתית האקרים רבים משתמשים באתרים הללו כדי לפתח טכניקות חדשות לגניבת מידע.

לדברי עורכי הדו”ח גם מיחשוב ענן מהווה נושא אבטחה ראשי משום שיש חברות שמיישמות מיחשוב ענן מבלי שנקטו באמצעים המספיקים להגן על המידע שלהן.

מבזקים