Greenpeace: ספקי שירותי ענן חייבים להאיץ מאמצי IT ירוקים

How Clean is your Cloud?, דו”ח של הארגון הבינלאומי לשמירה על איכות הסביבה גרינפיס אומר כי מחשוב הענן גדל באופן אקספוננציאלי ואילו הספקים הגדולים נכשלים במאמציהם להשתמש באנרגיה ברת-קיימא לספק שירותי ענן.

התיאבון הגובר לטכנולוגיית מידע מבוססת ענן מאלצת את ענקי ה- IT העולמיים להרחיב את קיבלת הענן שלהם בקצב עצום אולם הדבר בא על חשבון איכות הסביבה.

לדברי גרינפיס כיום מחשוב ענן מהווה רק 2-3 אחוזים מכלל החשמל הנצרך אולם השיעור הולך וגדל במהירות.

מחשוב הענן הפך לאחד הנושאים העיקריים בקמפיינים התקשורתיים של גרינפיס בשל שיעור הגידול שלו מחד והיעדר שימוש באנרגיה ברת-קיימא מאידך גיסא.

מחשוב הענן מונע ע”י מרכזי נתונים אשר כיום מרביתם מופעלים באמצעות חשמל המיוצר ע”י פחם מזהם.

לדברי גרינפיס מספר חברות דוגמת חברת Google, חברת Facebook וחברת Apple השיגו התקדמות ביצירת ניצולת אנרגטית אולם חברות ובהן חברת Amazon וחברת Microsoft עדיין משתמשות בגורמים מזהמים.

מבזקים