F-Secure: גידול של 26% ב- mobile malware ברבע השלישי של שנת 2013

Mobile Threat Report, דו”ח של חברת האבטחה F-Secure שפורסם ב- 28 בנובמבר 2013 אומר כי מספר איומי הנוזקה הניידת גדל ברבע השלישי של שנת 2013 ל- 259, גידול של 26% בהשוואה לרבע הקודם.

97% מהאיומים הללו היו מכוונים נגד מערכת ההפעלה Android של חברת Google [אשר מחזיקה ב- 79.3% מכלל שוק הטלפונים הניידים ומחשבי הלוח (טבלטים)] והשאר היו מכוונים נגד מערכת ההפעלה Symbian.

עד כה בשנת 2013 לא נמצאו איומים כלפי BlackBerry, כלפי iOS או כלפי Windows Phone.

מבזקים