ENISA: מרבית השבתות שירותי הטלקום באירופה מתרחשות בשל גורמים טבעיים

The 2018 Annual Report Telecom Security Incidents, הדו”ח השנתי השמיני של European Union Agency for Network and Information Security פורסם בתחילת חודש יוני 2019.

לדברי עורכי הדו”ח, מרבית השבתות השירות של שירותי טלקום בשנת 2018 עליהן דווח ב- 28 המדינות החברות באיחוד האירופי ושתיים ממדינות איגוד הסחר החופשי האירופי (European Free Trade Association, EFTA)  נגרמו בשל גורמים טבעיים.

בסך הכל מדובר באובדן של 960 מיליון שעות משתמשים או ממוצע של כשעתיים למנוי מידי שנה.

כשלים במערכות (כשלי חומרה ובאגים בתוכנה) היוו 67% מהאירועים. יחד עם זאת, שנת 2018 הייתה השנה הראשונה בה אסונות טבע השפיעו יותר – מבחינת שעות המשתמשים – מאשר גורמים אחרים.

ב- 15% מהמקרים מדובר בתקלות שנגרמו בשל שיבושים באספקת החשמל. גורמים נוספים הם טעויות אנוש ופעולות זדוניות.

מבזקים