EITO: הכנסות שוק ה- ICT באירופה גדלו בשנת 2017 בשיעור של 1.8%

ICT Market Report 2017/2018, דו”ח של European Information Technology Observatory, EITO  שפורסם בברלין אומר כי הכנסות שוק טכנולוגיית המידע והטלקום (ICT) באירופה גדלו בשנת 2017 בשיעור של 1.8% ל- 683 מיליארד אירו.

לעומת זאת, שוק ה- Information and Communications Technology, ICT CT העולמי צפוי לגדול במהלך השנה שיצאה בשיעור של 3.3%.

לדברי ה- שלEuropean Information Technology Observatory, הכנסות שוק טכנולוגיית המידע והטלקום באירופה גדלו בשנת 2016 בשיעור של 1.3%.

טכנולוגיית המידע היא המניע העיקרי של השוק באירופה זה מספר שנים. המכירות של חומרה, תוכנה ושירותי IT יחדיו צפויות לגדול בשיעור של 3% ל- 389 מיליארד דולר. תחומי התוכנה ושירותי ה- IT יחוו את שיעורי הגידול החזקים ביותר עם 5.4% ו- 2.7%, בהתאמה.

לעומת זאת, שוק הטלקום  יגדל בשיעור של 0.3% ל- 294 מיליארד אירו. בשנת 2016, גידול בשיעור של 2.2% בהשקעות בציוד טלקום קיזז את הירידה בשיעור של 0.4% בהוצאות על שירותי טלקום.

בתוך האיחוד האירופי, הונגריה תרשום את שיעור הגידול הגבוה ביותר עם 5.2%. למרבה ההפתעה, בריטניה – למרות ההחלטה על היציאה מהאיחוד [ברקזיט, Brexit] – תרשום גידול משמעותי של 3.5% ל- 140 מיליארד אירו. בצד השני של הספקטרום, שוק ה- ICT של יוון צפוי לרדת השנה בשיעור של 1%.

ההכנסות של שוק ה- ICT העולמי צפויות לגדול בשיעור של 3.3% ל- 3.2 טריליון אירו. שוק טכנולוגיית המידע העולמי צפוי לגדול בשיעור של 3.4% ל- 1.4 טריליון אירו. שוק הטלקום העולמי צפוי לגדול בשיעור של 3.3% ל- 1.8 טריליון אירו, בעיקר בעקבות הגידול בכלכלות השווקים הצומחים.

בהודו צפוי גידול בשיעור של 9% ובסין צפוי גידול בשיעור של 8.5%.

ארצות הברית נותרה שוק ה- ICT הגדול ביותר בעולם והיא צפוייה לגדול בשיעור של 3% ל- 979 מיליארד אירו.

חב’ המחקר IDC: הוצאות טכ’ המידע במערב אירופה ב- 2017 – גידול של 2.7% לעומת 2016

Western Europe Vertical Markets IT Spending Forecast, 2016–2021, דו”ח של חברת המחקר IDC  אומר כי הוצאות טכנולוגיית מידע במערב אירופה הסתכמו בשנת 2017 ב- 453.8 מיליארד דולר, גידול בשיעור של 2.7% לעומת שנת 2016.

לדברי International Data Corporation, עד שנת 2021 צפוי שיעור גידול שנתי מצטבר של 2% בהוצאות.

הוצאות ה- IT הגדולות ביותר מבחינת שווקים ורטיקלים (שליש מכלל הוצאות ה- IT באיזור) יהיו בתחומי הצרכנות, הבנקאות והייצור התהליכי. השווקים הורטיקליים בעלי שעורי הגידול המהירים ביותר יהיו הקמעונאות, השירותים המקצועיים והטלקום. תחומים אלה ימשיכו להוביל גם בשנת 2018.

מבזקים