Dell Quest Software: כ- 70% מהחברות: BYOD יכול לשפר את תהליכי העבודה שלהם; 59% – ללא BYOD לא יהיה להם יתרון תחרותי

סקר שנערך בקרב כ- 1,500 מקבלי החלטות ב- 10 מדינות ע”י חברת Vanson Bourne עבור חברת Quest Software (בבעלות חברת Dell Software) וממצאיו פורסמו ב- 22 בינואר 2013 אומר כי כ- 70% מהחברות מאמינים ש- Bring-Your-Own-Device, BYOD יכול לשפר את תהליכי העבודה שלהם ולסייע להם לעבוד טוב יותר בעתיד. 59% מהחברות מאמינים שללא BYOD לא יהיה להם יתרון תחרותי על פני מתחריהם.

ממצאי הסקר מצביעים על כך שארגונים אופטימיים לגבי ההישגים הארגוניים הפוטנציאליים ביישום של אסטרטגיות BYOD.

כשלושה-רבעים מהמשתתפים בסקר אומרים כי BYOD יכולים לספק תועלות משמעותיות רק אם הצרכים והזכויות בספציפיים של כל אחד מהמשתמשים מובנים.

בממוצע, המשיבים זיהו ארבע תועלות אישיות לעובדים כתוצאה מהשימוש ב- BYOD לרבות שעות עבודה גמישות יותר, היכולת לעודד יצירתיות, האצת חדשנות ויצירת יכולת עבודה שיתופית [teamwork/collaboration].

המדינות בהן נערך הסקר הן: ארצות הברית, בריטניה, צרפת, גרמניה, ספרד, איטליה, אוסטרליה, סינגפור, הודו ואזור בייג’ין.

מבזקים