CEA: לראשונה בארה”ב: יותר בעלי סמרטפונים מסלולרים רגילים

Annual Household CE Ownership and Market Potential Study, הסקר השנתי ה- 16 של התאחדות האלקטרוניקה הצרכנית [Consumer Electronics Association, CEA] שממצאיו פורסמו ב- 1 במאי 2014 אומר כי לראשונה בארצות הברית יש כיום יותר בעלי סמרטפונים מסלולרים רגילים.

כשני-שלישים (64%) ממשקי-הבית בארצות הברית הם בעלי טלפונים חכמים לעומת 51% ממשקי-הבית שברשותם טלפון נייד בסיסי בלבד.

ממצאי הסקר גם מצביעים על כך ש’התיאבון’ של הצרכנים האמריקנים למוצרים ניידים המשיך להיות גדול בשנת 2013 כשמגמה זו צפוייה להימשך גם בשנת 2014. ארבע מתוך חמש הרכישות המובילות המתוכננות לשנה הנוכחית קשורות לתחום המובייל.

חמש הרכישות המובילות המתוכננות לשנת 2014 הן: סמרטפונים (27%), אוזניות (27%), טלוויזיות (20%), מחשבים נישאים למיניהם (18%) ומחשבי לוח [טבלטים](16%).

 

מבזקים