CEA: ההכנסות הקמעונאיות של תעשיית האלקטרוניקה הצרכנית יגדלו ב- 2.4% ב- 2015

U.S. Consumer Electronics Sales and Forecasts, הדו”ח החצי-שנתי של Consumer Electronics Association, CEA  שפורסם ב- 15 ביולי 2015 אומר כי ההכנסות הקמעונאיות של תעשיית האלקטרוניקה הצרכנית צפויות לגדול בשיעור של 2.4%: מ- 217.6 מיליארד דולר בשנת 2014 ל- 285 מיליארד דולר בשנת 2015.

בין היתר צפוי גידול בשיעור של 101% בקטגוריות מוצרים מתפתחים [emerging product] ובהם מדפסות תלת-מימד (3D), טלוויזיות 4K Ultra High-Definition, UHD, רחפנים (drones), טכנולוגיות בריאות וכושר, רובוטים ביתיים ומוצרי מחשוב לביש למיניהם. קטגוריות אלו מהוות פחות מ- 5% מתחזית הכנסות תעשיית האלקטרוניקה הצרכנית הן יתרמו כ- 10 מיליארד דולר לכלל הכנסות התעשייה בשנת 2015.

בתחזית הנוכחית יש קיטון מסויים לעומת התחזית הקודמת של CEA מחודש ינואר השנה והוא נובע מגידול כלכלי איטי במחצית הראשונה של השנה הנוכחית.

התאחדות תעשיית האלקטרוניקה הצרכנית  צופה גידול בשיעור של 2.7% בשנת 2016 להיקף כולל של 22.8.8 מיליארד של הכנסות.

קטגוריות ההכנסה הגדולות ביותר בשנת 2015 הן טלפונים חכמים (סמרטפונים), מחשבי לוח (טבלטים), מחשבים ניידים, מחשבים נייחים וטלוויזיות LCD. חמש הקטגוריות הללו יחדיו יתרמו 53% לכלל הכנסות התעשייה (119 מיליארד דולר).

מכירות הסמרטפונים יגדלו בשיעור של 7% בשנת 2015 ל- 177 מיליון יחידות וההכנסות ממכירות יגדלו ב- 10% ל- 54 מיליארד דולר.

להערכת CEA, ב- 54% ממשקי-הבית בארצות הברית יש כיום מחשב לוח. בשנת 2015 יימכרו כ- 73 מיליון יחידות, ירידה של 5%(-) לעומת שנת 2014 ואילו ההכנסות מהמכירות יירדו ב- 7%(-) ל- 23 מיליארד דולר.

מבזקים