CCS Insight: האימוץ של טכ’ דור חמישי יהיה מהיר יותר מזה של הדור הרביעי

5G Connections Forecast, דו”ח של חברת המחקר CCS Insight שפורסם ב- 24 באפריל 2019 אומר כי האימוץ של טכנולוגיית דור חמישי [5G] יהיה מהיר יותר מזה של הדור הרביעי [4G].

עוד אומרת חברת המחקר כי מספר החיבורים לרשתות דור חמישי יגיע בשנת 2022 ליותר מ- 1 מיליארד. חמישית (20%) מכלל חיבורי המובייל בשנת 2025 יהיו של דור חמישי [2.8 מיליארד חיבורים].

בשנת 2019 עדיין יהיה קצב איטי של אימוץ דור חמישי וזאת בין היתר בשל זמינות מוגבלת של מכשירים סמרטפונים המותאמים לטכנולוגיה.

חברת המחקר CCS Insight צופה כי בשנת 2019 יימכרו ברחבי העולם פחות מעשרה מיליון מכשירי סמרטפון מותאמים לדור חמישי כשבסוף השנה הנוכחים יהיה אף מספר נמוך יותר של חיבורי 5G.

עוד צופה חברת המחקר כי בסוף שנת 2020 תהיה סין שוק הדור החמישי הגדול ביותר בעולם. בשנת 2025, עם יותר מ- 1 מיליארד חיבורי דור חמישי יהיו בה 37% מכלל חיבורי הדור החמישי העולמיים.

מבזקים