CA: חברות אמריקניות רואות במחשוב ענן כמפתח להגנת נתונים משופרת

Insights: Data Protection and the Cloud, סקר של חברת Coleman Parkes Research שבוצע עבור חברת CA Technologies וממצאיו פורסמו ב- 16 במאי 2012, מצביע על כך שחברות אמריקניות רואות במחשוב ענן כמפתח להגנת טובה יותר על נתונים וכתרופה לאובדן הנתונים הכרוני המאפיין סביבות IT קונבנציונליות.

הסקר הקיף יותר מ- 300 ארגונים בקנדה ובארצות הברית.

55% מהארגונים בארצות הברית שהשתתפו בסקר מצפים שהשימוש שלהם במחשוב ענן יגדל וזאת כחלק מאסטרטגיית ההמשכיות העסקית [Business Continuity, BC]. לעומתם ארגונים בקנדה רק החלו בשינוי אולם הם פחות מתקדמים מעמיתיהם בדרום כשבשלב זה רק 23% מהארגונים הקנדיים אומרים כי ישתמשו במחשוב ענן להגנת נתונים.

מבזקים