AMI: גידול עצום בשימוש בסמרטפונים ובטבלטים בקרב עסקים קטנים ובינוניים

דו”ח של חברת המחקר AMI Partners  שפורסם ב- 22 ביולי 2011 מצביע על כך שחל גידול עצום בשימוש בטלפונים חכמים (סמרטפונים) ובמחשבי לוח (טבלטים) בקרב עסקים קטנים ובינוניים [עד אלף עובדים] בארצות הברית.

לדברי Access Markets International (AMI) Partners, קרוב ל- 3.5 מיליון עסקים קטנים ובינוניים משתמשים כיום בסמרטפונים ו- 700,000 משתמשים בטבלטים.

עוד אומרת חברת המחקר כי ב- 12 החודשים הקרובים יגדל מספר העסקים הקטנים והבינוניים המשתמשים  בסמרטפונים בשיעור של 40% ומספר העסקים המשתמשים בטבלטים יגדל בשיעור של 85%.

מבזקים