תעשיית הטכנולוגיה הצרכנית בארה”ב ב- 2017: הכנסות קמעונאיות צפויות השנה – 292 מיליארד דולר; הכנסות סיטונאיות צפויות השנה – 228 מיליארד דולר

U.S. Consumer Technology Sales and Forecasts, הדו”ח החצי שנתי של  Consumer Technology Association, CTA [לשעבר, Consumer Electronics Association, CEA] מתפרסם ערב פתיחת התערוכה השנתית הגדולה CES 2017 [או, Consumer Electronics Show].

הדו”ח החדש שפורסם ב- 3 בינואר 2017 קובע כי ההכנסות הקמעונאיות של תעשיית הטכנולוגיה הצרכנית בארה”ב בשנת 2017 צפויות להסתכם ב- 292 מיליארד דולר ואילו ההכנסות הסיטונאיות הצפויות השנה הן 228 מיליארד דולר.

לדברי עורכי הדו”ח הגורמים המשפיעים על הוצאות הטכנולוגיה הצרכנית השנה הם התחזקות הדולר ואי הודאות הפוליטית הקשורה לנשיאותו של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ והשפעות הצבעת הרוב בבריטניה במשל העם בעד עזיבת המדינה את האיחוד האירופי (ברקזיט, Brexit).

המכירות של מכשירים מחוברים [connected devices] צפויות להגיע בשנת 2017 ל- 600 מיליון יחידות, גידול שנתי של 5% לעומת המכירות בשנת 2016.

חמישה הגורמים הראשיים המניעים הכנסות במגזר זה יגיעו ל- 48% מכלל הכנסות התעשייה בשנת 2017.

בתחום הטלפונים החכמים (סמרטפונים) יחול גידול בשיעור של 3% במונחי יחידות נמכרות ל- 185 מיליון יחידות. מבחינת ההכנסות מדובר בגידול בשיעור של 2% ל- 55.6 מיליארד דולר.

מכירות מחשבי הלוח (טבלטים)  צפויות לרדת בשנת 2017: המכירות יגיעו ל- 59 מיליון יחידות [ירידה בשיעור של 5%(-)] וההכנסות יסתכמו ב- 16 מיליארד דולר [ירידה בשיעור של 8%(-)].

המכירות של מחשבים ניידים יסתכמו השנה ב- 27 מיליון יחידות. מבחינת ההכנסות תחול ירידה בשיעור של 3%(-) ל- 15.6 מיליארד דולר.

מכירות המחשבים הנייחים יסתכמו השנה ב- 6.7 מיליון יחידות [ירידה בשיעור של 7%(-)] וההכנסות יסתכמו ב- 3.9 מיליארד דולר [ירידה בשיעור של 8%(-)].

המכירות בתחום הבית החכם [Smart Home] בארה”ב בשנת 2017 צפויות להגיע ל- 29 מיליון יחידות, גידול של 63% לעומת המכירות בשנת 2016. בהכנסות בתחום זה יהיה גידול בשיעור של 57% ל- 3.5 מיליארד דולר השנה.

 

מבזקים