תעלומה: מהי “המערכת הסודית” במשרד האנרגיה?

משרד האנרגיה פירסם שתי הודעות  נפרדות בדבר התקשרויות בפטור ממכרז עבור “המערכת הסודית” שבמשרד. לא צויין דבר לגבי טיבה של המערכת ואף לא פורסמו הפרוטוקולים של וועדת הפטור המשרדית שאישרה את ההתקשרויות.

במקרה הראשון מדובר בהתקשרות בפטור ממכרז עם חברת הראל טכנולוגיות מידע בע”מ בהיקף 787,523 ₪ לרכש שלושה שרתים ואחסון המידע לטובת אותה מערכת סודית.

במקרה השני מדובר בהתקשרות בפטור ממכרז עם מטריקס אי. טי. שירותי תוכנה בע”מ בהיקף 17,629 ₪ לרכישת סוויץ’ אופטי לשדרוג המערכת הסודית.

שתי ההתקשרויות מבוססות על מכרז מרכזי שערך החשב הכללי במשרד האוצר עבור משרדי הממשלה.

מבזקים