תוכנית העבודה של מערך הסייבר הלאומי ל- 2017-2018 “ממשיכה במימוש חזון המערך: מיצובה של מדינת ישראל כמעצמת סייבר”

בישיבת הממשלה שהתקיימה ביום ראשון 5 במארס 2017 הציג אגף מימשל וחברה במשרד ראש הממשלה את ספר תוכניות העבודה של משרדי הממשלה לשנים 2017-2018. יצויין כי מדובר בפעם הראשונה שמדובר בתוכנית דו-שנתית וכי כל הדו”חות הקודמים התייחסות לפרק זמן של שנה אחת מראש.

בפרק המתייחס למערך הסייבר הלאומי כותב ראש המערך ד”ר אביתר מתניה בין היתר כי  “מערך הסייבר הלאומי מורכב ממטה הסייבר הלאומי, שהחל לפעול בשנת 2012, וייעודו הוא גיבוש המדיניות הלאומית ובניין הכוח של מדינת ישראל בתחום הסייבר וייעוץ לראש הממשלה ולממשלה בתחום זה; ומהרשות הלאומית להגנת הסייבר, שהחלה לפעול בחודש אפריל 2016, יעודה הוא חיזוק החוסן של המשק מפני איומי סייבר והגנה על מרחב הסייבר הישראלי“.

באשר לתוכנית העבודה של מערך הסייבר הלאומי לשנים 2017-2018 כותב ד”ר מתניה כי היא “ממשיכה במימוש חזון המערך: מיצובה של מדינת ישראל כמעצמת סייבר”.

המשימות העיקריות לשנתיים הקרובות:

■ המשך הקמתה של הרשות הלאומית להגנת הסייבר

■ המשך בניית ההגנה של מרחב הסייבר האזרחי והממשלתי

■ העברת האחריות על הגנת תשתיות קריטיות משירות ביטחון כללי (שב”כ) אל הרשות הלאומית להגנת הסייבר

■ מבצוע של מערכות טכנולוגיות שפותחו עבור הרשות הלאומית להגנת הסייבר

■ מערך הסייבר הלאומי ימשיך בפיתוח פרוייקטים חדשים, פורצי דרך “לקדם את יציבתה של ישראל בסייבר באמצעות פיתוח תשתיות הון אנושי, אקדמיה ותעשייה בסייבר וליישם הסכמי שיתוף פעולה שנחתמו על מדיונת בתחום הסייבר”

■ קידום חקיקת חוק הגנת הסייבר “אשר יקנה את התשתית החוקית-רגולטורית לפעילות הגנת הסייבר”.

באשר למדדים המרכזיים לעבודת היחידה, הרי ש”הפירוט הוא במגבלות הסיווג של חלק מהפעילות”:

■ לגבי מספר הגופים הממשלתיים המחוברים ושיחוברו למרכז שליטה ובקרה ממשלתי מול איומי סייבר (Security Operation Center, SOC) בבאר שבע, במתקן ה- CERT הלאומי (המרכז לסיוע בהתמודדות עם איומי הסייבר): שני משרדי ממשלה הוגדרו כפיילוט לפעילותו של ה- SOC: משרד המשפטים ומשרד האוצר. ב- 2017 אמורים להתחבר ל- SOC עוד שישה גופי ממשלה ובשנת 2018 עוד שמונה גופים כך שעד סוף שנת 2018 מתוכנן שיהיו מחוברים אליו 16 גופים].

■ מספר המשתמשים הארגוניים במערכות שיתוף המידע של הרשות הלאומית להגנת הסייבר הגיע ל- 25 בשנת 2016, צפוי להגיע ל- 200 בשנת 2017 ובסוף שנת 2018 ל- 400.

■ מספר הפניות שטופלו בחודש ע”י המרכז לניהול אירועי סייבר (CERT) הגיע ל- 50 בשנת 2016, צפוי להגיע ל- 200 בשנת 2017 ובסוף שנת 2018 ל- 400.

■ מספר עובדי סייבר בקריית הסייבר הלאומית בבאר שבע [סייברספארק, CyberSpark] הגיע ל-400 בשנת 2016, צפוי להגיע ל- 500 בשנת 2017 ובסוף שנת 2018 ל- 750.

יצויין כי ביום שלישי 14 במארס 2017 תערוך וועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת בראשות ח”כ אורי מקלב דיון שכותרתו: “הגנת הסייבר במרחב הממשלתי”.

מבזקים