תביעה נגד Facebook בשל הפרה לכאורה של פרטיות המשתמשים בשם “כל משתמש של פייסבוק אשר נעשה שימוש במספר הטלפון שלו ללא הסכמתו או ללא ידיעתו”; סכום התביעה הייצוגית 20 מיליון ₪

ב- 28.7.2019 דיווחתי בחלון המבזקים של האתר: הוגשה תביעה לפי חוק הגנת הצרכן (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) ע”י 3 תובעים נגד  Facebook Inc בשל הפרה לכאורה של פרטיות המשתמשים; התביעה היא בשל “כל משתמש של פייסבוק אשר נעשה שימוש במספר הטלפון שלו ללא הסכמתו או ללא ידיעתו”; סכום התביעה הייצוגית 20 מיליון ₪; טרם פורסם כתב התביעה במלואו.

רק עתה פורסם כתב הטענות במלואו ולהלן עיקריו:

שלושה התובעים בתיק זה הם: ישראל לנדאו, אבי גרוס וליאור חיים כהן, “משתמשי פייסבוק, מזה מספר שנים. המבקשים כולם הזינו את מספרי הטלפון שלהם לצרכי אבטחה בלבד, ובכל מקרה , לא ביקשו לאפשר לפייסבוק לעשות שימוש מסחרי כלשהו במספרי הטלפון שלהם”.

לדברי כתב הטענות, “פייסבוק ביצעה שימוש במספרי הטלפון של משתמשיה וזאת בניגוד להוראות ההסכם בין פייסבוק לבין משתמשיה וללא אישור משתמשיה לעשות

כן. נקדים ונבהיר כי לא מדובר ב’תקלה’ שנעשתה ב’תום לב’ אשר הובילה לחשיפת מספרי הטלפון.

“כפי שיוכח להלן, פייסבוק ידעה היטב לאורך כל הדרך, כי משתמשיה אינם מעוניינים בחשיפת מספר הטלפון שלהם (וכי היא פועל בניגוד להוראות ההסכם והמצגים שהוצגו על-ידה בפני משתמשיה), ועל אף זאת ומתוך בצע כסף החליטה פייסבוק לרמוס את זכויות משתמשיה ולחשוף את מספרי הטלפון שלהם.

“בהתנהלותה הפסולה פגעה פייסבוק בזכויותיהם של משתמשיה לפרטיות, והעשירה את כיסיה על חשבון משתמשיה בסכומי עתק. נציין, כי אין מדובר בהאשמה לא מבוססת של המבקשים כנגד פייסבוק, אלא בעובדות, אשר בגינן הגיעה פייסבוק לפשרה בעת האחרונה, במסגרתה הושת עליה קנס בגובה 5,000,000,000 דולר (ובמילים – חמישה מיליארד דולר!)”.

לדברי התובעים, בחום 24.7.2019 רשות הסחר האמריקנית FTC הגישה תלונה נגד פייסבוק ולצידה הסכם הפשרה ובו קנס מוסכם בהיקף הנ”ל.

“עיון במסמכי התלונה […] בולטת הפרה אחת, חמורה ביותר. כך מתברר כי ללא ידיעת משתמשיה ובניגוד לעמדתם הברורה, פייסבוק עושה שימוש במספרי הטלפון של משתמשיה לצורך פרסום, עת היא מעבירה מספרים אלו למפרסמים, וכי היא מפרסמת את מספרי הטלפון הללו, שוב הניגוד לרצון משתמשיה, ברחבי הרשת החברתית.

“הפרה זו חמורה במיוחד מכיוון והמשתמשים בחרו – בכוונת מתכוון – שלא למסור את מספריהם לפייסבוק, על-מנת שזו לא תוכל לעשות בהם שימוש”.

[…] קל לדמיין כיצד אדם האוחז במספר הטלפון הנייד של אדם, בכתובתו, בשמות בני משפחתו (ואולי גם של חיית המחמד), ואף במידע אחר הנאגר על-ידי פייסבוק באופנים שונים, מחזיק כלים המאפשרים לו להתחזות לאותו אדם, ליצור קשר עם נותני שירותים ולהשיב לשאלות הזיהוי שלהם, להונות את קרוביו של אותו אדם, ועוד פעילויות שהשתיקה יפה להם”.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד אדם לוין. [הערה: כל ההדגשות המובאות כאן מתפרסמות באופן זה בכתב התביעה המקורי].

מבזקים