תביעה חדשה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד וואלה תקשורת: הטייה לכאורה של דיווחיה לטובת בנימין ושרה נתניהו וזאת בתמורה להטבות רגולטוריות מפליגות שניתנו לבעלת השליטה חב’ בזק ולשאול אלוביץ

היום, 10.12.2018, בשעה 16:15 דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה: “הוגשה היום (10.12.2018) תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת וואלה תקשורת בשם כל מי שגלש באתר שלה בשבע השנים האחרונות; טרם פורסם כתב הטענות במלואו”.

התובע בתביעה זו הוא יותם כרמון, “אזרח ותושב ישראל ופעיל חברתי; נוהג לגלוש לעיתים קרובות באתר שמפעילה המשיבה, וזאת לאורך שנים ארוכות”‘, כלשון כתב הטענות.

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “עניינה של בקשת אישור זו, הוא בפרקטיקה פסולה, אסורה ומעוולת שביצעה לאורך שנים המשיבה, המפעילה את אתר ‘וואלה’ – אתר החדשות הגדול בישראל, בו גולשים כ- 3.1 מיליון גולשים מידי חודש (עפ”י הצהרת המשיבה עצמה).

“בתמצית ייאמר כי עפ”י התשתית העובדתית שהתגבשה על-ידי משטרת ישראל במסגרת חקירות פליליות בעניין, לאורך שנים רבות, המשיבה דאגה להטות את הסיקור העיתונאי, לטובת ראש הממשלה, שהחל מיום 5.11.2014 שימש גם כשר התקשורת, ח”כ בנימין נתניהו, ובני משפחתו, וזאת בתמורה להטבות רגולטוריות מפליגות שניתנו לבעלת השליטה במשיבה, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ ולבעל השליטה בה, מר שאול אלוביץ.

“במסגרת הטייה זו, המשיבה העלימה, הקטינה, הביאה להסתרה ולגימוד, שינתה או עיוותה דיווחים חדשותיים שמתחו ביקורת או שעלולים היו להציג את נתניהו ו/או רעייתו ו/או בני משפחתו ו/או מקורבים לו באור לא מחמיא; הוסיפה דיווחים חדשותיים לבקשת נתניהו ו/או רעייתו ו/או מי מטעמם; שינתה דיווחים חדשותיים לאחר פירסומם, באופן שהתבקש על-ידי נתניהו ו/או רעייתו ו/או מי מטעמם; גימדה פירסומים חיוביים ופירסמה פרסומים ביקורתיים או שליליים על יריבים או מי שנתפסו כיריבים של נתניהו ו/או רעייתו ו/או מקורביהם, והכל בהתאם לאינטרנט ברור או נחזה שלהם וכיוצא באלה ומשיקולים שאינם ענייניים או מקצועיים.

“בבחירתה להתיר לשיקולים שאינם עיתונאיים להשפיע על התוכן הנמסר על-ידה, ובבחירתה להטות באופן מכוון את התכנים, פעלה המשיבה בניגוד לאופן בו מערכת עיתונאית מקצועית צריכה לפעול ובניגוד גמור לכל סטנדרט מקצועי, דין אתי או משפטי החל על המשיבה, עובדיה ומנהליה.

“בהתנהלותה זו, זיהמה המשיבה את המרחב הוירטואלי, שאמור היה לשקף עיתונאות אמינה, הוגנת והגונה, והפכה אותו לאתר מידע ועיתונות תעמולתית ומגוייסת, לכל הפחות בנוגע לנושאים ולאנשים מסויימים, והכל כדי לשרת מטרה ו/או אדם, בהתאם ללחצים ותכתיבים פוליטיים ואחרים (כלכליים ומסחריים גם כן); והכל, מבלי ליידע בכך את חברי הקבוצה שסברו לתומם שהם קוראים דיווחים חדשותיים שעומדים בסטנדרטים בסיסיים של יושרה, הגינות ומקצוענות עיתונאית.

“[…] ההיבטים הפליליים של מעשים ומחדלים אלה, מטופלים בימים אלה על-ידי משטרת ישראל ופרקליטות המדינה, במסגרת הפרשה המכונה ‘תיק 4000′. לאחרונה אף נמסרו מסקנות המשטרה בהקשר זה אשר מצאה קיומה של תשתית ראייתית נרחבת להעמדה לדין של מעורבים רבים במעשים והמחדלים העומדים בבסיס תובענה זו.

“ואולם, בקשת אישור זו, נועדה לפצות את חברי הקבוצה – אשר הוטעו לחשוב כי הם קוראים מוצר תקשורתי העומדים בסטנדרטים של יושרה ואובייקטיביות – והתברר בדיעבד, כי לאורך שנים, הם הוטעו, וקרו מסרים תעמולתיים שנועדו להשפיע על דעתם ועמדותיהם”.

התביעה הוגשה באמצעות עורכי הדין יעקב סבו, אוהד רוזן, חגי קלעי ואלעד מן (ממשרד קלעי, רוזן ושות’, משרד עורכי דין).

הערה: כל ההדגשות המופיעות בידיעה זו מופיעות באופן זהה בטקסט המקורי של כתב התביעה.

מבזקים