תביעה חדשה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) של 12 תובעים נגד 8 חברות טלקום בשם הלקוחות “אשר נפגעו ו/או היו עלולים להיפגע מאי עמידת המשיבות בהוראות חוק התקשורת ו/או הוראות הרישיון”

לבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד הוגשה היום (8.4.2019) תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) של 12 תובעים נגד שמונה חברות תקשורת שונות בשם לקוחותיהן “אשר נפגעו ו/או היו עלולים להיפגע מאי עמידת המשיבות בהוראות חוק התקשורת ו/או הוראות הרישיון”.

התובעים בתביעה זו הם עמותת לוקחים אחריות – משנים מציאות ברשת [עמותה הפועלת המפעילה ומסייעת לגופים ציבוריים רבים למנוע פגיעה בילדים באמצעות תכנים פוגעניים. במסגרת הפעילות מופעלים מערכים לימודיים, מאמצי חקיקה, פעילות מול משרד התקשורת, ייזום עצומה עם יותר מ-  120,000 חתימות לתיקון המצב וכן שלל פעילויות נוספות], אייל אמרגי, אורי בילצקי,  נחמיה כהן, אלישע שלזינגר, ידידיה אבועזיז,  דוד פרץ, שלמה דוויק, שמעון יוחאי סבח, מיה נועמה, איתי שאוליאן ומיטל שרמן.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד עוה”ד אלי אליאס ו/או יוסף-חי אביעזיז מאליאס בן-אריה משרד עורכי דין וכן על-ידי עוה”ד ירין ראובן ואלחנן מירון ממירון,  בן ציון, פריבס ושות’.

הנתבעים הם: טלזר 019 שירותי תקשורת בינלאומיים; פרטנר תקשורת; בזק בינלאומי; פלאפון תקשורת; הוט מובייל; 013 נטוויז’ן תקשורת; סלקום תקשורת וגולן טלקום.

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “בקשה זו מפנה אלומת אור אל אנומליה מתמשכת ובלתי נתפסת, ועל שלל נזקים – כבדים, שיטתיים, בלתי מתקבלים על הדעת – אשר נגרמו במשך שנים ארוכות לכלל הציבור כתוצאה ממחדלי המשיבות […] המשיבות הפרו את חובותיהן – החוקיות, הציבוריות, הנורמטיביות – כלפי ציבור לקוחותיהם שנזקק לשירותן”.

“[…]  בנוסף, בית-המשפט יתבקש לתת משקל רב לאינדיקציות הרבות המצביעות כי הפגיעה בלקוחות התבצעה בכוונת מכוון, במשך שנים ארוכות, תוך ‘צפצוף’ מוחלט על הוראות החוק וטובת הלקוחות”.

בהמשך כתב התביעה נאמר כי “בשני העשורים האחרונים הפכה רשת האינטרנט את העולם לכפר גלובלי קטן והיא מעניקה לאנושות גישה יקרה מפז למידע עשיר ומגוון. למידע הרב המוצג ברשת האינטרנט היבטים חיוביים רבים, ובהם קידום ידע והשכלה וסיוע לתחומים רבי חשיבות כגון חינוך, השכלה, מסחר, צרכנות, מדע, טכנולוגיה, כלכלה ועוד”.

“ברם, לצד היבטים חיוביים אלה ברשת האינטרנט מסתתרות סכנות רבות. בין אוצרות הידע והאפשרויות הטמונות צדדים ותכנים פוגעניים ומזיקים דוגמת הימורים, אלימות, סמים, פורנוגרפיה ופדופיליה. תכנים אלה עלולים להזיק לכלל הציבור הנחשף אליהם, אולם האוכלוסייה הפגיעה מכל היא אוכלוסיית הילדים ובני הנוער”.

“ואכן, בשנים האחרונות אנו מדווחים על גידול משמעותי בשיעור הצרכנים – בדגש על ילדים ובני נוער – שנפגעו מחשיפה לתכנים פוגעניים ברשת האינטרנט”.

“[…] מתוך הבנה כי במסגרת מאפייני השימוש ולאור הקבוצה הרחבה של המשתמשים בכל תא משפחתי (ובהם ילדים ובני נוער) הורה המחוקק על אספקת שירות יעיל לסינון אתרים ותכנים פוגעניים. במסגרת זו הדגיש המחוקק כי הספק מחויב לספק את השירות היעיל בשים לב למקובל בתחום והוא אינו רשאי לגבות תשלום נוסף עבור שירות הסינון”.

התובעים טוענים כי “המשיבות ביצעו הפרה בצירוף כלל רכיבי ההפרה הבאים אשר מפרים את הוראות החוק ו/או תנאי הרשיון” וזאת ב”היעדר יידוע אודות תכנים פוגעניים”, “הפרה מהותית-תוצאתית באספקת הסינון” ו”הפרה טכנית-תהליכית באספקת הסינון”.

בהמשך נאמר כי “[…] ממש עם הגשת בקשה, עליה עומלים המבקשים למעלה מחצי שנה (!) ובעקבות הפעילות הציבורית האינטנסיבית של המבקשת מול הספקיות ומול משרד התקשורת חלה התפתחות מינורית בתחום היידוע (קנס נגד חברת סלקום על היעדר יידוע, ויידוע חלקי בחשבונות האחרונים מטעם פרטנר תקשורת, גולן טלקום וסלקום). המבקשים מברכים על כל שינוי ושיפור שהושג בעקבות פעילותם המאומצת. אולם יודגש הדגש היטב – לשון החוק, הוראותיו ותכליותיו ברורות היטב. יש ליידע בכל המסלולים המנויים בחוק את כלל הלקוחות על הסכנה הממשית הנשקפת לילדיהם כתוצאה מחשיפה לתכנים פוגעניים ועל זכאותם לסינון חינמי מתכנים פוגעניים שכאלה. יש למלא את דרישות החוק באופן עקבי שיטתי ואפקטיבי”.

יצויין כי כתב התביעה מפרט את ההפרות שביצעה לכאורה כל אחת משמונה חברות התקשורת הנתבעות במסגרת תביעה זו.

“[…] במסגרת כלל השיקולים שבית-המשפט הנכבד ייתן מול עיניו יש לשקלל אף את משך הפגיעה, היקפה והשלכותיה הקשות על החברה הישראלית. כן יתבקש בית-המשפט לשים לנגד עיניו את חוסר היכולת לתקן את המצב בשוק למרות מאמצי הגורמים הרלוונטיים ובהם המאסדר ואף המחוקק (אשר כזכור בוחן בימים אלו את תיקון החוק על מנת להתמודד עם המחדל בתחום היידוע). בקשה זו עלולה ליצור תמריץ אמיתי שיסייע בסופו של דבר בגיבושו של שוק תקין מוסדר ושקוף הפועל בהתאם להוראות הדין והפסיקה ולטובת כלל הלקוחות”.

מבזקים