תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד החברות פרטנר תקשורת ופרטנר פיתרונות תקשורת נייחים בגין “גביית תשלום עבור שירות אנטי וירוס אשר נעשית בצורה מתוחכמת ובלתי חוקית”

15:04 08.03.2019

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל משפט

תגים:

לבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד הוגשה ב- 6 במארס 2019 תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד החברות פרטנר תקשורת ופרטנר פיתרונות תקשורת נייחים.

התובע בתביעה זו הוא אוהד שפר. בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “עניינה של תובענה זו והבקשה לאשרה כייצוגית הוא גביית תשלום עבור שירות אנטי וירוס אשר נעשית בצורה מתוחכמת ובלתי חוקית: תחילה השירות ‘מסופק’ בחינם, כתוספת לשירותי האינטרנט שמספקת הנתבעת ולאחר שנה מתחילה לגבות תשלום בגינו מבלי שניתנה הסכמה לכך מצידו.

“היא עושה כן מבלי שניתנה לכך הסכמה על-ידי הלקוח, ללא עיגון חוזי (ליצר דיוק – בניגוד לחוזה), וגם ללא מתן הודעה אודות הכוונה לגבות תשלום עבורו ואפילו ללא מתן הודעה מתאימה אודות התחלת הגבייה גם לאחר התחלתה”.

בהמשך כתב הטענות נאמר כי התובע הצטרף ביום 11.8.2016 לתוכנית לאספקת שירותי אינטרנט (תשתית וספק) בשם Summer Home.

“סיכום פרטי העיסקה או כל מסמך אחר המתעד את ביצועה לא נשלח אל התובע בסמוך למועד ביצועה, אאלא רק במסגרת פנייתו אל הנתבעת.

“[…] ככל הזכור לתובע, בעת ההצטרפות לא נאמר לו דבר אודות שירות האנטי וירוס של נורטון אשר מסופק (או אמור להיות מסופק) באותה עת. לתובע יש פיתרונות גנה אחרים, עדיפים בעיניו, כך שאילו היה נמסר לו כי השירות הזה מסופק היה תובע להימנע מכך, ללא קשר לשאלה אם הוא מסופק בתשלום או לא.

עוד יודגש, כי התובע מעולם לא קיבל את השירות המדובר, ובלאו הכי לא עשה בו שימוש כלשהו: התובע לא קיבל קישור או תקליטור לתוכנת האנטי וירוס וגם לא קוד שימוש, וכמובן שלא התקין את התוכנה.

“[…] במועד מסויים בשנת 2018 שם לב התובע לעלייה בתשלום שנגבה ממנו על-ידי הנתבעת. הוא פנה לנתבעת ואחרי סידרת שיחות שקיים עם מספר נציגים התברר לו כי הנתבעת נוהגת לספק את שירות האנטי וירוס במשך כשנה ללא תשלום, ולאחר מכן מתחילה לגבות בגינו תשלום”.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד אסף שילה.

[הערה: ההדגשה פורסמה במקור].

 

מבזקים