תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד ישראייר תעופה ותיירות: “לא ביצעה את חובותיה בהתאמת נגישות בשירות אינטרנט, היא אף לא תיקנה את ההפרות לאחר שקיבלה עליהן הודעה”

20:29 04.03.2019

קטגוריות: משפט נגישות/הנגשה

לבית-המשפט המחוזי בתל אביב יפו הוגשה (3.3.2019) תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת ישראייר תעופה ותיירות בע”מ: “לא ביצעה את חובותיה בהתאמת נגישות בשירות אינטרנט, היא אף לא תיקנה את ההפרות לאחר שקיבלה עליהן הודעה”.

התביעה הוגשה ע”י עו”ד יוסף-חי אביעזיז (ממשרד אליאס בן-אריה עו”ד). ב”כ המבקש הגיש בשנת 2018 שבע תביעות לבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד ולבית-המשפט המחוזי בתל אביב יפו שכולן “בקשות זהות במהות” [הערת עורך Read IT Now: מקצת מהתביעות הללו סוקרו כאן באתר].

המבקש בתביעה זו הוא איציק ארביב, “אדם עם עיוורון אשר עוסק באופן שוטף בענייני התאמת נגישות לאתרי אינטרנט שונים ומנכ”ל חברת ‘לטס-טוק’ המשווקת כלי עזר לאנשים עם עיוורון לצורך שימוש ברשת האינטרנט.

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “המשיבה הינה מי שעוסקת בשיווק ומכירה של טיסות, חבילות נופש וטיולים מאורגנים גם באמצעות אתר אינטרנט, ולכן גם מי שנושאת בחובה כלפי אנשים עם מוגבלות, כדוגמת המבקש, לבצע התאמות נגישות בשירות אינטרנט מכוח חוק שיוויון זכיות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח – 1998, ותקנות שיוויון זכויות לאנשים  עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע”ג – 2013, שמכוחן, על-מנת שיוכלו ליהנות משירותי המשיבה כשאר הציבור וגם כדי שיממשו את זכותם לשיוויון, לעצמאות ולכבוד.

בהמשך כתב הטענות נאמר עוד כי “התובע הוא אדם עם עיוורון, מה שמקשה עליו את השימוש באתר אשר אינו נגיש בהתאם לתקן ובהתאם מה שמקשה עליו את השימוש באתר המשיבה. קושי זה מתעצם שבעתיים באתר המשיבה שעה שהמבקש אינו יכול לקבל את השירות אותו הציעה המשיבה באתר האינטרנט המופעל על-ידה”.

ביום 11.1.2018 פנה המבקש בעניין זה אל המשיבה. ביום 7.8.2018, לאחר שלא נענה משך חצי שנה הוא פנה שוב אל המשיבה.

התביעה נתמכת בחוות דעתו של עמיחי מירון מנכ”ל חברת USER1st. “בחוות דעת המומחה אשר צורפה לתובענה זו עומד המומחה על מספר רב של כשלים באתר המשיבה. המשיבה אינה עומדת בהוראות הקווים המנחים (אשר נקבעו כבעלי תוקף מחייב בתקן) וכפועל יוצא – אתר המשיבה אינו נגיש לאנשים עם מוגבלות. כלומר, אדם עם מוגבלות אשר משתמש בכלי עזר, אינו יכול להשלים תהליכים באתר האינטרנט של המשיבה ונמנעת ממנו האפשרות לקבל את השירות הציבורי המסופק ע”י המשיבה באופן שיוויוני, זאת, רק בשל הלקות ממנה הוא סובל”.

* עמיחי מירון מוזכר בשלוש ידיעות שפירסמתי באתר זה כאן, כאן ןכאן.

מבזקים