תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד הוט מע’ תקשורת בכבלים בשם כל מי שנותק לבקשתו משירותיה אבל החברה המשיכה לחייבו בדמי שימוש חודשיים עבור ציוד קצה שניתן לו עד שנציג מטעמה אסף את הציוד מבית הלקוח

לבית-המשפט המחוזי מרכז הוגשה (30.1.2019) תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת הוט מערכות תקשורת בכבלים בשם כל מי שנותק לבקשתו משירותיה אבל החברה המשיכה לחייבו בדמי שימוש חודשיים עבור ציוד קצה שניתן לו עד שנציג מטעמה אסף את הציוד מבית הלקוח. סכום הבקשה עבור כלל הקבוצה עומד על 87,937,500 ₪.

התובע בתביעה זו הוא שלמה בן דוד, “לקוח לשעבר של המשיבה בטלביזיה רב ערוצית ותוכן. לצורך קבלת שירות מאת המשיבה סופק לו בין היתר מכשיר מסוג HOT FiberBox. מדובר בסוג של מכשיר אלקטרוני המאפשר שימוש בשירותי התקשורת הביתיים אותם מספקת המשיבה. בעבור השימוש במכשיר זה חוייב המבקש בדמי שימוש חודשיים”.

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “עניינה של בקשת האישור בתיק דנא, הינה דרך יצירתית אותה מצאה המשיבה להתעשר שלא כדין על חשבון לקוחותיה לשעבר אשר ביקשו להתנתק מן השירות”.

לדברי כתב הטענות, “נגד המשיבה הוגשה בעבר בקשה דומה שעניינה המשך חיובי הלקוחות בדמי המנוי עצמם לאחר ניתוקם ואילו בקשה זו מוכשת כנגד המשך חיוב הלקוחות בדמי השימוש החודשיים עבור ציוד הקצה ולא בדמי המנוי עצמו אשר במקרה דנא הופסקו לאלתר [ת”צ 44751-03-10).

לדברי המבקש, ביום 2.8.2018 הוא הודיע לחברת הוט על רצונו להתנתק מהשירות. המשיבה קיבלה את בקשתו, החליטה לנתקו מהשירות בהתאם לדרישתו ותוך שני ימי עסקים. בפועל הניתוק בוצע רק ביום 6.8.2018. עם ניתוקו מהשירות הופסקו כלל חיוביו של המבקש בדמי מנוי.

במקביל שלחה חברת הוט טכנאי שיאסוף את ציוד הקצה מבית המנוי לשעבר אלא שהטכנאי הגיע רק ביום 20.9.2018, “כחודש וחצי לאחר הניתוק בפועל“.

בתוך כך, “מתברר כי חרף הפסקת השירות וניתוק המבקש מן השירות המשיכה המשיבה לגבות מהמבקש תשלום עבור דמי השימוש החודשיים בציוד הקצה עבור אותו חודש וחצי – משך הזמן אשר נדרש לטכנאי מטעמה לאסוף את הציוד.

כתב התביעה מצטט את הסעיפים הרלבנטיים מתוך תנאי הרישיון הכללי לשידורי כבלים אשר ניתן לחברת הוט בידי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין (במשרד התקשורת). “כך או אחרת – תנאי הרישיון של המשיבה אינם מתירים למשיבה להמשיך ולגבות תשלומים לאחר פרקי הזמן הנקובים בתנאי הרישיון ו/או לאחר שנותק המנוי מהשירות בפרק הזמן הנקוב”.

עוד נאמר בכתב התביעה כי “[…] משנדהם המשיב מחיובו עבור התקופה בגינה אין למשיבה כל היתר לגבות ממנו תשלום נוסף, בעלה בעניין זה פוסט במרשתת. אז נוכח כי עניין זה הוא רוחבי וידוע לכל, סוג של גזירה משמיים […] נוכח התחכמות המשיבה לפסק הדין שניתן בעניינה על דרך הפשרה בת”צ 44751-03-10.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד רונן בן צבי.

[הערה: כל ההדגשות המופיעות בידיעה מופיעות באופן זהה בכתב התביעה המקורי].

מבזקים