תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת רמי לוי שיווק השיקמה תקשורת: מפרה לכאורה את הוראות רישיון משרד התקשורת בכך שאינה שולחת מסרונים המתריעים על רמת ניצול חבילת הגלישה החודשית

לבית-המשפט השלום בפתח תקוה הוגשה (7.1.2019) תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת רמי לוי שיווק השיקמה תקשורת בע”מ בגין  הפרה, לכאורה, של הוראות רישיון משרד התקשורת בכך שאינה שולחת מסרונים המתריעים על רמת ניצול חבילת הגלישה החודשית. סכום התביעה ייצוגית עומד על לפחות 2.5 מיליון ₪.

התובע בתביעה זו הוא עו”ד אסף שילה שהוא ובני משפחתו משתמשים בשירותי הגלישה של המשיבה. יצויין כי בעבר פירסמתי כאן באתר מספר ידיעות על תביעות (ובקשות להכיר בהן כתביעות ייצוגיות) שעו”ד שילה שימש בהן כב”כ התובעים.

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “עניינה של תובענה זו הוא הפרת הוראות רישיון משרד התקשורת עקב אי שליחת מסרונים המתריעים על רמת ניצול חבילת הגלישה החודשית […]  הפרת הרישיון היא בוטה: לאחר שימוע ממושך שנערך לכל מפעילות שירותי הסלולר בישראל החליט משרד התקשורת לחייב את המפעילות כולן לשלוח את המסרונים, ואף הקציב זמן התארגנות ניכר (לא פחות משבעה חודשים) לשם כך. בכל זאת החליטה הנתבעת לעשות דין לעצמה, ונמנעה מקיום ההחלטה. היא ממשיכה בכך גם אחרי שהח”מ פנה אליה בפנייה מוקדמת. משכך, בהיעדר ברירה אחרת, מוגשת בקשה זו”.

בהמשך כתב הטענות נאמר כי “[…] אולם התובע ובני משפחתו לא קיבלו מהנמענת כל התראה על כך שהם עומדים לסיים את חבילת הגלישה ולפיכך לא יכלו להכין את עצמם לקראת האטת הגלישה או להפחית את כמות הגלישה עד לתום תקופת החיוב על-מנת להימנע מהאטה, אשר כאמור לעיל הינה משמעותית מאוד – פי עשרים איטי יותר.

“על-פי הרישיון חלה על הנתבעת חובה לשלוח התראות על ניצול חבילת הגלישה באמצעות מסרונים. מסרון ראשון צריך להישלח כאשר הניצול הינו 75% מנפח החבילה ומסרון שני צריך להישלח כאשר הניצול הוא 100% מנפח החבילה. חובה זו מצויינת בסעיף 90.2 של הרישיון […] ההסדר הקבוע ברישיון נועד לאפשר ללקוחות הנתבעת לכלכל את צעדיהם לקראת סיום החבילה ונועד גם לציין כמה זמן נותר להם עד שיתחיל מחזור החיוב הבא והחבילה תתחיל מחדש”.

בכתב התביעה מצויין כי סעיף 90.2 ברישיון של החברה נכנס לתוקף ביום 11.8.2017. “שבעה חודשים קודם לכן, ביום 11.1.2017, פירסם משרד התקשורת את מסמך ההחלטה בשימוע שנערך לנתבעת ולשאר חברות הסלולר. בהחלטה זו חייב את חברות הסלולר להתריע אודות מיצוי החבילה גם כאשר אין החריגה ממנה כרוכה בהעלאת מחיר, וקצב וזמן ניכר עד כניסתה לתוקף של ההוראה (במסמך עצמו הוקצבו 4 חודשים

להתארגנות, ובסופו של דבר ההוראה נכנסה לתוקף כעבור שבעה חודשים, ביום 11.8.2017) […] למרות זאת החליטה הנתבעת להפר את הוראות הדין. עזות המצח שלה היא עצמה נימוק ראוי לאשר את התביעה כייצוגית”.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד ד”ר (לפיסיקה) צבי ברק.

בעניין תביעה זו ניתן לקרוא גם כאן.

[הערה: כל ההדגשות המופיעות כאן בידיעה זו מופיעות באופן זהה לחלוטין בכתב התביעה שהוגש לבית-המשפט].

 

מבזקים