תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד בנק הפועלים בגין משלוח Spam ללא הסכמת הנמען; התובע קיבל מסרי ספאם מהבנק לכתובת המייל הפרטית שלו; זאת למרות שביקש 3 פעמים להפסיק המשלוח ובעבר אישר הבנק כי שיגר אליו מסרים כאלה “עקב תקלה טכנית במערכותיו”

14:59 11.01.2019

קטגוריות: בנקאות/פינטק/ביטוח משפט

לבית-המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה (10.1.2019) תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד נגד בנק הפועלים בגין משלוח Spam ללא הסכמת הנמען; התובע קיבל מסרי ספאם מהבנק לכתובת המייל הפרטית שלו; זאת למרות שביקש 3 פעמים להפסיק המשלוח ובעבר אישר הבנק כי שיגר אליו מסרים כאלה “עקב תקלה טכנית במערכותיו”.

התובע בתביעה זו הוא עו”ד ארנון אבירם המחזיק בכתובת דואר אלקטרוני פרטית לצורך ביצוע פעולות אישיות.

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “עניינה של  תובענה נשוא בקשה זו הינה בשיגור דברי פרסומת לתיבת הדוא”ל של המבקש לאחר הודעת סירוב שניתנה כדין על-ידי המבקש למשיב, זאת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982″.

התובע טוען כי בנק הפועלים, “הבנק הגדול ביותר במדינת ישראל, שיגר לתיבת הדוא”ל של המבקש דברי פרסומת (הודעות ‘ספאם’) אף לאחר שלוש בקשות הסרה שונות אותן שיגר המבקש למשיב ואף לאחר הודאת המשיב במקרה קודם בעבר כי שלח דברי פרסומת, כאמור, למבקש וזאת למרות שקיבל ממנו הודעת סירוב, והכל לפי טענת המשיב: ‘עקב תקלה טכנית במערכותיו’.”

בכתב הטענות נאמר כי “משכך, ולאחר שמסתבר שאין מדובר בתקלה טכנית שתוקנה אלא בהתנהלות בלתי חוקית מתמשכת של המשיב, מוגשת בקשה זו להכיר בתובענה כייצוגית”.

בהמשך כתב התביעה נאמר כי “נסיבות המקרה חמורות במיוחד. המשיב שלח למבקש דברי פרסומות, ללא כל הסכמה, גם אחרי שקיבל הודעה מפורשת בדבר אי רצונו של המבקש בקבלת פרסומות!!! חמור מכך – המשיב שלח הודעות ספאם למבקש לאחר שהגיע להסכם לפיו הכיר באחריותו למחדל דומה לפני כן ולאחר שפיצה בשל כך את המבקש בגין אותן הודעות אשר שלח לו”.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד איל ויטנברג.

[הערה: ההדגשה מופיעה במקור].

מבזקים