תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד 012 סמייל טלקום ופרטנר תקשורת בשם כל מי שהתקשרו עם המשיבות בתוכנית תעריפים הכוללת שירותי חיוג ליעדים בחו”ל

לבית-המשפט המחוזי מרכז בלוד הוגשה ב- 6 באוגוסט 2018 תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד 012 סמייל טלקום ופרטנר תקשורת בשם “כל אדם ו/או תאגיד אשר התקשרו עם מי מהמשיבות, במישרין ו/או בעקיפין, בתוכנית תעריפים הכוללת שירותי חיוג ליעדים בחו”ל, אך חוייבו ע”י מי מהמשיבות בתעריף גבוה יותר מהקבוע במחירון המשלים ללקוחות, ו/או כ’מתקשר מזדמן’, עבור שירותי חיוג לחו”ל ליעדים אשר אינם כלולים בתוכנית בה התקשרו”.

התובעות בתביעה זו הן פרידי חנוך (לקוחה של חב’ 012) ועכבר הכפר מלאכת מחשב בע”מ (חברה שהוקמה ב- 2008 בניהולו של אורי שטרן ומספקת שירותי אחזקת רשתות ומערכות תקשורת, אבטחת מידע, אחזקת חומרה, הדרכה ותמיכה טכנית ללקוחות בארץ ובעולם; החברה התקשרה עם פרטנר בתוכנית לשירותים סלולריים ושירותי חיוג לחו”ל).

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “עניינה של בקשת האישור דנן בחיוב שנעשה ללקוחות המשיבות בעת שיחות לחו”ל שבוצעו ליעדים שאינם נכללים באותן תוכניות תעריפים. בגין שיחות ליעדים אלו נוקטות המשיבות בגביית יתר אסורה.

“המשיבות גובות מלקוחותיהן תעריף שונה וגבוה מהתעריף הקבוע בתעריפון הלקוחות, כפי שמפורסם באתר האינטרנט של 012, בגין שיחות ליעדים בחו”ל אשר אינם כלולים בתוכנית בה התקשרו.

“… נראה, כי תעריפים אלו נקבעו באופן שרירותי וללא כל ביסוס, בניגוד למוסכם בין הצדדים.

בהמשך כתב הטענות נטען בין היתר כי “… חמור מכך, בשיחות עם נציגי המשיבות התברר כי אין בידם תשובות של ממש או הסבר מניח את הדעת לפערי התשלום ולשינוי התעריף שנגבה מהמבקשות. בגין גביית יתר ואסורה ופסולה זו מוגשת הבקשה דנן”.

התביעה הוגשה באמצעות עוה”ד הורוביץ, אבן, אוזן ושות’.

מבזקים