תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד Microsoft בשם כל הלקוחות שהתקשרו עימה לתקופה ממושכת ולא ניתנה להם האפשרות לבטל את העיסקה לפני תום מחזור החיוב ו/או לא ניתן להם החזר כספי בגין התקופה

13:29 27.04.2018

קטגוריות: משפט

תגים: ,

ב- 15 באפריל 2018 דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה כי “הוגשה היום (15.4) למחוזי מרכז בלוד תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד Microsoft Corp בשם כל הלקוחות שהתקשרו עם החברה לתקופה ממושכת ולא ניתנה להם האפשרות לבטל את העיסקה לפני תום מחזור החיוב ו/או לא ניתן להם החזר כספי בגין התקופה”.

התובע בתביעה זו הוא יוני בן-סימון. הנתבעות הן Microsoft Corporation, מיקרוסופט ישראל בע”מ ו- Microsoft Ireland Operations Limited, שלושתן באמצעות חברת מיקרוסופט ישראל.

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “התובענה עוסקת בהתנהלות פסולה ואסורה של מיקרוסופט, בין היתר, בכל הנוגע לביטול עיסקאות למתן שירותים ו/או רכישת מוצרים (ולרבות מנויים) שהיא מבצעת עם לקוחותיה חברי הקבוצה.

“עסקינן בעיסקאות מתמשכות ללא מועד סיום, שהחיוב בגינן מתבצע לפי מחזור חיוב קבוע, חודשי או שנתי (וזאת מבלי לגרוע מכל טענה שתובא בהמשך לפיה מיקרוסופט מציגה ללקוחותיה ביחס לחלק מהעיסקאות מצגים מחייבים ומטעים בדבר היותן של חלק מהעיסקאות — עיסקאות לתקופה קצובה).

“כפי שהתברר בדיעבד, בחלוף 30 ימים ממועד הרכישה/ממועד תחילת מחזור חיוב, מיקרוסופט אינה מאפשרת ללקוחותיה לבטל את העיסקה ולמעשה מחייבת אותם להמשיך ולצרוך ממנה שירות שאין הם מעוניינים בו עד תום מחזור החיוב שלהם (שיכול להיות גם שנה), והכל תוך גביית מלוא התשלום בגין מחזור החיוב.

“התנהלותה זו של מיקרוסופט בכל הנוגע לביטול העיסקאות, הינה פסולה, מנוגדת לדין, למצגים ולהתחייבויות של מיקרוסופט עצמה … ללקוחות – חברי הקבוצה בענייננו –  עומדת זכות לביטול העיסקאות ולקבלת החזר כספי בגין התקופה שלאחר ניסיון הביטול/הודעת הביטול.

“יאמר ויודגש כי התנהלות זו הינה בבחינת ‘מדיניות ביטול’ עלומה שלא הוצגה כלל ו/או לא הוצגה באופן ברור וגלוי כמתחייב על-פי כל דין לצרכנים, לא בשלב הטרום חוזי ולא לאחריו. לא זו אף זו, לאור הליך הרכישה ואף לאחריו, מיקרוסופט הציגה מצגים מחייבים, סותרים והפוכים ל’מדיניות הביטול’ הנ”ל (!), לפיהם ‘ניתן לבטל את המנוי בכל עת’ וזאת ללא שצויין כל סייג או תנאי.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד גלית דליות. [ההדגשה – מופיעה במוקר].

מבזקים