תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד בזק: ‘מתוך מאגרי המידע והנתונים שלה העבירה פרטים אודות לקוחותיה לידי צדדים שלישיים בעלי עניין כלכלי, כדי שיציעו להם שירותי ספק אינטרנט, מבלי שהתקבלה הסמכתם לכך מראש’

לבית-המשפט המחוזי בת”א הוגשה ב- 30 בנובמבר 2017 תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ בטענה לפגיעה לכאורה בפרטיות לקוחותיה: ‘מתוך מאגרי המידע והנתונים שלה העבירה פרטים אודות לקוחותיה לידי צדדים שלישיים בעלי עניין כלכלי, כדי שיציעו להם שירותי ספק אינטרנט, מבלי שהתקבלה הסמכתם לכך מראש’.

התובע בתביעה זו הוא עורך דין והוא מיוצג בידי עורכי דין ממשרדו. בכתב התביעה נאמר בין היתר כי “… בזק, ענקית התקשורת ובעלת מונופול תשתית האינטרנט, המחזיקה במאגריה מידע ונתונים אישיים ופרטיים רבים אודות לקוחותיה ואודות עסקאות שערכו עימה, סחרה בפרטיהם והעבירה אותם לידי צדדים שלישיים בעלי עניין כלכלי, לשם שיווק שירותיהם, והכל, מבלי שנתנו הסכמתם וסחרה בהם לצרכי רווח.

“במסירת פרטיהם האישיים ופרטי עסקאותיהם של חברי הקבוצה והמבקש ללא הסכמתם, פוגעת בזק בפרטיותם של חברי הקבוצה והמבקש, שוללת את כוחם הצרכני ופוגעת קשות בתחרות וביכולת המיקוח שלהם להשגת תנאי התקשרות מיטביים.

“… מבדיקה שערך המבקש עולה כי חברי הקבוצה, לקוחותיה של בזק לשירותי תשתית אינטרנט, שאת פרטיהם העבירה לצדדים שלישיים לשם שיווק חבילות אינטרנט המבטיחות את המשך התקשרותם עימה, אך באמצעות ספק אינטרנט אחר, מונים מאות אלפים, אם לא מיליוני לקוחות (!!!) שבפרטיהם סחרה בזק עם אותם צדדים שלישיים ואשר לא נתנו הסכמתם לכך”.

“… התובע הינו מנוי של המשיבה והתקשר עימה בשתי עסקאות נפרדות לאספקת תשתית אינטרנט בשתי כתובות שונות. בעיסקה אחת מחודש מארס 2017 התקשר המבקש עם בזק לקבלת שירותי תשתית אינטרנט וכן התקשר עם ספק אינטרנט אחר בנפרד שלא במסגרת העיסקה עם בזק. להתקשרות זו קדמה התקשרות עם בזק בעיסקה שכללה הן תשתית וספק.

“בעיסקה השנייה בחודש אוגוסט 2017 התקשר המבקש עם בזק בעיסקת באנדל לאספקת שירותי תשתית + ספק אינטרנט. העיסקה נערכה בטלפון ולאחריה נשלח למבקש אישור הצטרפות … בשתי העסקאות האמורות תשתית האינטרנט הינה של בזק”. ספקי האינטרנט בשתי העסקות הללו הן חברת טריפל סי וחברת קוויק לינק 011 לעסקים, בהתאמה.

“… ביום 31.10.2017 התקבלה שיחה מאת נציגת חברת נטוויז’ן אשר הציגה עצמה כמי שמבקשת לשדרג את חבילות האינטרנט של המבקש לאחר שלדבריה בדקה את פרטיהן, מצאה שהן יקרון וביקשה  להציע חבילות באנדל לשירותי אינטרנט  הכוללות אף הן תשתית (של בזק) וספק (נטוויז’ן) במחיר מוזל.

“למרבה התדהמה, נציגת נטוויז’ן שטחה בשיחה את כל פרטיו של המבקש ולרבות פרטיו האישיים ונתוני ההתקשרות עם בזק וספקי האינטרנט ובכלל זאת מספר תעודת הזהות של המבקש; מספרי טלפון; כתובות אספקת שירותי האינטרנט למבקש; סוגי השירותים שמקבל המבקש לרבות שירותי תשתיות אינטרנט וספקי אינטרנט; היקפי השירותים (לעניין נפחי הגלישה בכל כתובת); זהות נותני השירותים בכל כתובת; מחיר שירותי תשתית האינטרנט של המבקש בכל כתובת; מחיר שירותי ספקי האינטרנט של המבקש בכל כתובת. כל זאת תוך שהיא שבה ומאשרת כי הפרטים כולם לקוחים מתוך מערכותיה של בזק וכי לאור שיתוף הפעולה ביניהן יש לה גישה למערכות בזק”.

בשיחה אמרה נציגת נטוויז’ן (לדברי התובע): “אנחנו תשתית של בזק, אנחנות עובדים איתם ביחד, בשיתוף פעולה, אז בוודאי שיש לנו את הגישה”.

בשיחה נוספת שנערכה ב- 5 בנובמבר 2017 “שוב שטחה נציגת נטוויז’ן את כל פרטיו של המבקש ופרטי העסקאות והשירותים, כאמור לעיל, ושבה הודתה כי יש לה גישה למערכת בזק וכי מדובר בנתונים העדכניים ביותר”.

מבזקים