תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) של שני בעלי רכבים חשמליים נגד משרד התחבורה/אגף הרישוי לפיה הוא גובה לכאורה אגרת רישוי ביתר ושלא כדין; הערכת היקף התובענה הייצוגית: 45 מיליון ₪

13:21 23.08.2019

קטגוריות: משפט רכב חשמלי/אוטונומי

תגים:

ביום ראשון האחרון, 18.8.2019, דיווחתי בחלון המבזקים של האתר: הוגשה (18.8.2019) תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) של שני בעלי רכבים חשמליים נגד משרד התחבורה/אגף הרישוי; התביעה בשל “גבייה ביתר של אגרת רישוי בגין רכבים חשמליים בכלל ורכבים מסוג Plug-in בפרט” אגרה בסכום קבוע בסך 383 ₪ אך בפועל האגף גובה לפי ‘קבוצות רישוי’ בסכומים גבוהים יותר; “כתוצאה מגביית אגרת הרישוי ביתר ושלא כדין, מתעשרת המשיבה על חשבון המבקשים וחברי הקבוצה”; הערכת היקף התובענה הייצוגית: 45 מיליון ₪.

התובעים הם עופר ואתי מחלב, שברשותם רכבים חשמליים מתוצרת אאודי ומרצדס, בהתאמה. “עניינה של בקשת האישור בגבייה ביתר גבייה ביתר של אגרת רישוי בגין רכבים חשמליים בכלל ורכבים מסוג Plug-in בפרט. האגרה בגין רישוי ‘רכב חשמלי’ ובעד חידוש הרישיון קבועה בסעיף 3א לחלק ג’ לתוספת הראשונה לתקנות התעבורה, תשכ”א – 1961. מדובר באגרה בסכום קבוע, שבמועד הגשת בקשת האישור עומדת על סך של 383 ₪.

ואולם, לפי כתב הטענות, “בפועל, המשיבה גובה בגין רישוי רכבים חשמליים ורכבי פלאג-אין ובעד חידוש רישיונותיהם, את האגרה הקבועה בסעיף 2 לחלק ג’ לתוספת הראשונה לתקנות התעברה, אשר נקבעת לפי ‘קבוצות רישוי’. סכום האגרה לפי קבוצות רישוי משתנה ותלוי בגורמים שונים, ובהם שנת הייצור של הרכב (או מועד עלייתו לכביש) ומחיר הרכב לצרכן. סכום האגרה לפי קבוצות רישוי גבוה משמעותית מסכום האגרה בגין רכב חשמלי. כתוצאה מגביית אגרת הרישוי ביתר ושלא כדין, מתעשרת המשיבה על חשבון המבקשים וחברי הקבוצה”.

בהמשך כתב הטענות נאמר כי “ביום 7.4.2019 פנה ב”כ המבקשים למשרד התחבורה בפנייה מפורטת במסגרתה הובהר כי בגביית אגרת הרישוי בגין רכבים מסוג של המבקשת נפל פגם המביא לגבייה ביתר. המשיבה לא כיבדה את ב”כ המבקשים במענה.

“מצב הדברים שבו המשיבה ו/או מי מטעמה נמנעים ממענה לגופו של עניין ומסרבים להצביע על המקור הנורמטיבי שמכוחו נעשית הגבייה, מזמין את המסקנה שמדובר בגבייה שנעשית שלא כדין”.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד דורון לוי ויאיר אברהם.

 

מבזקים