תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד הוט מובייל בשם “כלל לקוחותיה שרכשו ממנה חבילת תקשורת לחו”ל עבור יעדים שלא נכללו בחבילת התקשורת, בניגוד למצג המשיבה”

09:19 14.06.2019

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל משפט

תגים: ,

לבית-המשפט השלום בפתח תקווה הוגשה ב- 13 ביוני 2019 תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד הוט מובייל בשם “כלל לקוחותיה שרכשו ממנה חבילת תקשורת לחו”ל עבור יעדים שלא נכללו בחבילת התקשורת, בניגוד למצג המשיבה”.

התובע בתיק זה הוא עו”ד אסף כהן, מנוי של הנתבעת. בכתב הטענות נאמר בין היתר כי “עניינה של בקשת אישור זו במחדל רשלני מצד אחת החברות המסחריות הגדולות בישראל, ובניסיון להתעשר שלא כדין על חשבון הלקוח, תוך הפרת החוזה עימו.

“המשיבה הטעתה את לקוחותיה שעה שהציגה באתר האינטרנט שלה מצג שווא לפיו חבילות התקשורת המשווקות על-ידה עבור יעדים בחו”ל, כוללות מדינות מסויימות, בעוד בפועל המשיבה כלל לא סיפקה שירותי תקשורת עבור מדינות אלו, ולקוחותיה אשר רכשו חבילות תקשורת למדינות אלו, הופתעו לגלות כי המשיבה כלל אינה מספקת את חבילת התקשורת שרכשו למדינות אלו ולמעשה רכשו חבילת תקשורת שאין להם כל צורך או תועלת ממנה”.

“דברים חמורים אלו מקבלים משנה תוקף נוכח סירובה של המשיבה להשיב ולפצות את לקוחותיה בגין מחדלה ונוכח העובדה כי המשיבה, עד מועד הגשת בקשת אישור זו, לא תיקנה את מחדלה הרשלני”.

“[…] בהתרשלותה מעמידתה בחובתה להציג מידע מלא ומדוייק ללקוחותיה, הוליכה המשיבה שולל את לקוחותיה, לרכוש את חבילות התקשורת שלה לחו”ל, עבור יעדים שאינם כלולים בחבילה שרכשו, ושלמעשה אין להם כל צורך באותן חבילות”.

התביעה הוגשה באמצעות עורכי הדין אבירם רחימי והראל שלומי.

[הערה: כל ההדגשות המופיעות בידיעה זו מופיעות כך בכתב הטענות המקורי].

מבזקים