תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד OMC מחשבים ותקשורת לגבי חיובים עבור שירותי ענן

14:22 03.01.2021

קטגוריות: מחשוב ענן משפט

תגים:

לבית-המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה תביעה (ובקשה אשרה כתובענה ייצוגית לפי חוק הגנת הצרכן) נגד חברת או.אם.סי מחשבים ותקשורת בהיקף קבוצתי של 12,485,980 ₪.

בכתב הטענות נאמר כי התביעה ובקשת האישור מוגשות “בגין תנאי מקפח בחוזה התקשרות אחיד עליו מחתימה חברת או.אם.סי מחשבים ותקשורת בע”מ אל לקוחותיה, הצורכים ממנה שירותי ענן, תנאי מקפח אשר מאפשר למשיבה לחייב את לקוחותיה ביתר/שלא כדין [זאת באמצעות מנגנון הצמדה א-סימטרי, בלתי חוקי, הקובע גובה שער דולר מינימלי, ובהתאם לו יחושב חיובו החודשי בשקלים של הלקוח]”.

כתב הטענות מציע להגדיר את הקבוצה בשמה מוגשת התובענה הייצוגית כ”כל לקוחות המשיבה אשר התקשרו עימה בהסכם לרכישת שירותי פיתרון מחשוב ענן וחוייבו בגין שירות זה לפי שער דולר מינימלי הגבוה משער הדולר המפורסם במועד החיוב בפועל, בתקופה שתחילתה 7 שנים לפני הגשת התובענה וסיומה במועד פסק הדין בתובענה הייצוגית”.

עוד נטען בכתב התביעה כי “במסגרת חוזה ההתקשרות האחיד עליו מחתימה המשיבה את לקוחותיה, יצרה המשיבה ‘פוליסת ביטוח’ המבטיחה כי חיובו החודשי של הלקוח לא יפחת אלא אך ורק יעלה. תנאי ההתקשרות של המשיבה כוללים תניית הצמדה חד כיוונית, לפיה התמורה הנקובה בהסכם בדולרים אשר מחוייבת, בפועל, בשקלים, צמודה

לשער הדולר אך ורק כאשר שער ההמרה עולה מעבר לשער הדולר המינימלי, אך אינה צמודה לשער זה כאשר הוא יורד מתחת לשער ההמרה המינימלי”.

התובעת בתיק זה היא שיאי אופיר השקעות, שהתקשרה עם המשיבה בתחילת מארס 2020 בהסכם לרכישת שירותי מחשוב ענן: אחסון שרת בחוות השרתים של המשיבה אשר נמצאת בראשון לציון. ב- 20.8.2020 הסתיימה התקשרות ביניהן, “עקב נסיבות הקשורות במשבר קורונה”.

המשיבה “מספקת שירותי מחשוב ענן מקצה לקצה הכולל שירותי ייעוץ, תכנון, ביצוע המעבר לענן ובסוף התהליך תחזוקה שוטפת מרמת התמיכה במשתמש הקצה 24/7 (באתר הלקוח או מרחוק) ועד לניהול כלל תשתיות המחשוב והשרתים. בהתאם למידע המפורסם באתר האינטרנט של המשיבה, המשיבה הקימה ומתפעלת תשתיות מחשוב ענן משנת 1999 עבור אלפי לקוחות בישראל ובעולם ב- 13 חוות שרתים בפריסה כלל עולמית בישראל, אירופה, צפון אמריקה ואסיה”.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד איתי גזית ותמר נגלר ישראל.

[הערה: ההדגשה מופיעה כך במקור].